Hopp til hovedinnhold

Ny versjon av mal for databehandleravtale

Direktoratet for e-helse har oppdatert databehandleravtale-malen for virksomheter i helse- og omsorgssektoren.

Malen heter nå Standard databehandleravtale. Standard databehandleravtale samt en ny veileder kan lastes ned fra denne siden.

Det er ikke gjort vesentlige endringer fra den tidligere avtalemalen, Mal for databehandleravtale, som ble publisert på ehelse.no i 2018. Det er imidlertid gjort strukturelle endringer ved at selve avtaleteksten skal ligge fast og eventuelle endringer nedfelles i vedlegg. Avtalen er nå tydeligere rettet mot behandling av helseopplysninger. Det er også en del språklige justeringer i avtaleteksten.

Direktoratet for e-helse ønsker at virksomheter i helse- og omsorgssektoren benytter den nye standardavtalen når de skal inngå databehandleravtale som omfatter helseopplysninger. Virksomheter som allerede har inngått avtale på tidligere versjon av malen trenger imidlertid ikke å bytte til den nye.