Hopp til hovedinnhold

Korona: Ny koding som skiller mellom bekreftet og mistenkt smitte

Det har kommet nye, mer presise diagnosekoder for korona til bruk for fastlegene og primærhelsetjenesten.

I mars 2020 ble det laget en diagnosekode til bruk i for primærhelsetjenesten, R991 (mistenkt eller bekreftet). Det er imildertid ønskelig å skille mellom mistenkte og bekreftede tilfeller. Helsedirektoratet har derfor i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Direktoratet for e-helse, NAV og Norsk forening for allmennmedisin kommet frem til endring av diagnosekoden.

De nye kodene er:

  • R991 Covid-19 (mistenkt/sannsynlig) og
  • R992 Covid-19 (bekreftet).

Overvåke utviklingen og bedre grunnlag for smittevernstiltak

Det er Direktoratet for e-helse som har ansvar for forvaltning og utvikling av helsefaglige kodeverk og terminologier.

–  Årsaken til endringen er blant annet behovet for en bedre overvåkning av pandemien og et bedre grunnlag for smittevernstiltak, som for eksempel rask fordeling av smittevernsutstyr til områder med stor smittespredning. Det vil også gi et bedre grunnlag for fremtidig forskning, sier Alfhild Stokke, avdelingsdirektør for Helsefaglige kodeverk og terminologi i Direktoratet for e-helse.

Etterspurt av fastleger

Marte Kvittum Tangen, leder for Norsk forening for allmennmedisin, er glad for at de nye kodene er på plass. 

– Vi er takknemlige for et svært godt samarbeid med myndighetene om dette. Mange fastleger har reagert på feil bruk av koden «engstelig for sykdom i luftveiene». Alle som kan ha blitt utsatt for smitte eller har risiko for alvorlig forløp av korona får nå riktig kode. Vi er sikre på at fastleger ønsker denne endringen og at de raskt vil ta i bruk den nye koden og de nye veiledningene, sier Kvittum Tangen. 

Helsedirektoratet har ledet prosessen med den nye koronakodingen. 

– Vi gleder oss over engasjementet, løsningsorienteringen og dugnadsånden som alle de involverte miljøene har lagt for dagen for å få dette på plass så raskt, sier Olav Isak Sjøflot direktør for avdeling helseregistre i Helsedirektoratet.

Hvordan bruke kodene?

  • Spørsmål om bruk av koder rettes til Direktoratet for e-helse: [email protected]
  • Spørsmål om innlegging av ny kodefil rettes til leverandør av EPJ-systemet.
  • Spørsmål om refusjoner kan rettes til Helfos veiledningstelefon for helseaktører: 23 32 70 40.
  • Spørsmål om sykemelding kan rettes til NAVs Lege- og behandlertelefon: 55 55 33 36.
  • Spørsmål om definisjon av bekreftet, mistenkt og sannsynlig kan rettes til Folkehelseinstituttet: [email protected]  
  • Brev til sentrale aktører

For nærmere beskrivelse av kodene, se hjemmesidene til Folkehelseinstituttet

Om diagnosekoder

Alle legekonsultasjoner i allmennpraksis blir registrert med en eller flere diagnosekoder (ICPC). Primærhelsetjenesten benytter også kodene til dokumentasjon av kontaktårsaker, helseproblemer og diagnoser.

Bruk av felles koder gjør det mulig å dele helsedata på tvers og er grunnlag for blant annet ytelser til innbyggerne, nasjonal statistikk for sykefravær og uføretrygd for NAV, kommunehelseprofiler fra Folkehelseinstituttet og helsedata til nasjonale registre.