Hopp til hovedinnhold

Nytt samarbeid skal bidra til innovasjon og nye helsetjenester

– Det er helt avgjørende at offentlig og privat sektor går sammen for å utvikle gode tjenester for pasienter, pårørende og helsepersonell, sier Karl Vestli, fungerende direktør i Direktoratet for e-helse.

Målet vårt er å være en aktiv støttespiller for selskaper som utvikler nye og innovative helseløsninger i Norge.

14. desember inngikk vi derfor en avtale med helseinkubatoren Aleap, et non profit-selskap som samler helseinnovasjonsmiljøene i et nasjonalt nettverk.

Signeringsmøte4
Karl Vestli, fungerende direktør i Direktoratet for e-helse og Erling Nordbø, leder av Aleap fra signeringsmøtet 14. desember 2020. Foto: Direktoratet for e-helse.

Tettere dialog med næringslivet

Både private og offentlige aktører kan delta i Aleaps Corporate Partner Program. Helse Sør-Øst RHF og DNV GL, et internasjonalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering, er allerede med og flere aktører er på vei inn. Aleap representerer over 50 ulike oppstartsbedrifter i programmet.

– Alle i nettverket har et felles mål: Nye og gode helseløsninger og- tjenester til det beste for innbyggeren. Direktoratet ønsker en konstruktiv og mer regelmessig dialog med næringslivet. Gjennom partnerprogrammet vil vi enklere kunne få et transparent, forutsigbart og gjensidig utviklende samarbeidsforhold med de ulike aktørene, forklarer Vestli.

Felles arena

Gjennom partnerprogrammet får deltakerne en felles arena for samarbeid og utvikling som involverer både industrien, offentlig sektor, akademia og innovasjonsmiljøer.

– Aleap skal bidra til å skape nye og bærekraftige helseløsninger, samtidig som vi skal bidra til å utvikle norsk helseindustri. En av de viktigste forutsetningene for å lykkes med dette oppdraget er en god modell for privat-offentlig samarbeid, sier Erling Nordbø, leder av Aleap.

Han er glad for at direktoratet ønsker å inngå i partnerprogrammet, og ser frem til at flere oppstartsbedrifter får bedre innsikt i og kunnskap om arbeidet direktoratet gjør.

– Direktoratet for e-helse vil legge mye av rammebetingelsene for e-helsesektoren framover, og vil derfor være en viktig samarbeidspartner for Aleap som arbeider med helsegründere, sier han.    

Signering-Erling
Erling Nordbø, leder av Aleap, ser frem til å samarbeide med Direktoratet for e-helse. Foto: Direktoratet for e-helse

Samarbeid om fremtidens digitale helsetjenester

MedSensio, et selskap benytter maskinlæring til å utvikle løsninger og tjenester for kronisk lungesyke, er en av oppstartsbedriftene i programmet.

– Vi ser på dette som et veldig godt partnerskap, der startuper som MedSensio kan akselerere læringskurven når det kommer til forståelse og implementering av datasikkerhet for sensitiv informasjon. Vi ser frem til å dele vår innovative tilnærming til håndtering av pasienter utenfor sykehuset med direktoratet, forteller Johan Ravn, daglig leder i MedSensio.

Flow Technologies er en annen oppstartsbedrift i programmet. Selskapet har utviklet en digital plattform som kobler helsepersonell sammen med pasienter. Plattformen gjør det mulig for helsepersonell å følge opp pasientene hjemmefra og under rehabilitering.

OEI_1760
Foto: Øyvind Eide.

Daglig leder, Charles Michelson, mener vi har en jobb å gjøre i Norge når det gjelder å bygge et økosystem for ny teknologi innen helse:

– En viktig brikke i dette arbeidet er at helseforetakene og direktoratet tilrettelegger for interaksjon og spiller på lag med gründerselskapene. Jeg tror resultatet vil være at flere innovasjoner raskere vil introduseres til helsevesenet, forteller Michelson.

– Vi ser frem til å samarbeide med direktoratet for å utvikle fremtidens digitale helsetjenester, avslutter han.