Hopp til hovedinnhold

Økt satsing på e-helse i statsbudsjettet

Regjeringen foreslår et rekordstort løft for den nasjonale e-helseutviklingen med økning på 317 millioner kroner i statsbudsjettet for 2021.

– Dette er en gledens dag, først og fremst for pasienter og innbyggere, sier Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse.

Styrking av nasjonale e-helseløsninger

Regjeringen foreslår i budsjettet for 2021 å styrke de nasjonale samhandlingsløsningene, inkludert kjernejournal, helsenorge.no og e-resept med 189 millioner kroner. Dette er første ledd i en fireårig satsing på samhandlingsløsninger. Samtidig foreslår regjeringen å bevilge 93 millioner kroner til realiseringen av felles kommunal journalløsning. I tillegg styrkes helsedatasatsingen med 35 millioner kroner.

Christine Bergland web farger_Tor Aske Børresen
Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse er svært fornøyd med regjeringens forslag til statsbudsjett. Foto: Direktoratet for e-helse.

Felles kommunal journalløsning

Regjeringens forslag til statsbudsjett er en viktig milepæl i realiseringen av Akson.

– Før sommeren signerte 186 av 291 kommuner en erklæring med en intensjon om å delta i det videre arbeidet med å realisere felles kommunal journalløsning, også kjent som Akson, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding om budsjettetforslaget.

– Dette er et sterkt signal, og regjeringen foreslår derfor å bevilge 93 millioner kroner til arbeidet, sier han.

Sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger

I 2021 skal det investeres i grunndataregister for personell og virksomheter i kommunal helse- og omsorgstjeneste, tillitstjenester som gir trygghet for at sensitiv informasjon kun deles av helsepersonell med tjenstlig behov, og nasjonal informasjonstjeneste for oppslag av laboratorie- og røntgensvar. Dette vil legge grunnlaget for dokument- og datadeling i helse- og omsorgssektoren.

– Dette er et viktig skritt i arbeidet for å sikre helsepersonell enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger, og for at innbyggerne skal oppleve en mer helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjeneste, påpeker Høie.

Økt satsing på helsedata og Helseanalyseplattformen

Norge har  verdifulle helsedata som er bygget opp over lang tid, men det ligger et stort potensial i bedre utnyttelse av helsedataene våre.

Helseanalyseplattformen vil gi vil gi mer, raskere og bedre helseforskning, samtidig som personvern og sikkerhet styrkes.

Regjeringen ønsker derfor å fortsette og øke satsingen på helsedata og Helseanalyseplattformen. I sitt forslag til statsbudsjett foreslår regjeringen ytterligere 35 millioner kroner til dette arbeidet, og til sammen foreslås det det 235,3 millioner kroner i 2021 til aktiviteter i regi av Helsedataprogrammet for å realisere Helseanalysplattformen.

Satsingen på Felles språk videreføres

Arbeidet med standardisert språk foreslås videreført med en bevilgning på 81 millioner kroner. Inkludert bidrag fra aktørene i sektoren utgjør den totale satsingen 98 millioner kroner i 2021. Et felles språk vil styrke pasientsikkerheten og samhandlingen i helse- og omsorgstjenesten og gi et bedre grunnlag for analyse og forskning ved at helsefaglige opplysninger kan dokumenteres, formidles og forstås på en entydig måte. Direktoratet for e-helse leder dette arbeidet.

Nå gjenstår videre arbeid med regjeringens forslag.

– Nøyaktig hvordan dette påvirker satsingen på e-helse vet vi først når statsbudsjettet er vedtatt og budsjettarbeidet er ferdigstilt, avslutter Christine Bergland.