Hopp til hovedinnhold

Ønsker tett og god dialog med leverandørmarkedet

Første leverandørwebinar gjennomført for Program helhetlig samhandling

Mandag 2. november gjennomførte Direktoratet for e-helse første leverandørwebinar for Program helhetlig samhandling. Direktoratet har en god og robust organisasjon med sterk kompetanse på de viktigste fagområdene innenfor digitalisering. I Program helhetlig samhandling vil det være behov for kapasitet og spisskompetanse fra markedet for å komplettere våre egne ansatte i tverrfaglige team. Derfor ønsker direktoratet en god og tett dialog med leverandørene, og mandagens møte markerte i den forbindelse første milepæl i programmet. Fremover vil direktoratet legge opp til en rekke fora for informasjon og dialog i programmet. 

Det var stor interesse for mandagens webinar. Direktør Christine Bergland åpnet seansen med noen innledende ord om det foreslåtte statsbudsjettet og la spesielt vekt på formålet med webinaret, nemlig behovet for tett samarbeid med leverandørmarkedet i prosessen vi går inn i.  

Leverandørwebinar-Christine-Bergland
Christine Bergeland, direktør Direktoratet for e-helse åpnet første leverandørwebinar for Program helhetlig samhandling. Foto: Cecilie Stenbakk Engebretsen/Direktoratet for e-helse.

– Vi er glade for å se så mye nysgjerrighet og interesse for arbeidet vårt, og at vi ønsker å mobilisere disse kreftene i tett og godt samarbeid med våre egne ansatte, sa Bergland. 

Harald Hjelde, prosjektleder for felles prosjekt Akson journal, var med for å gi en kort løypemelding om status for arbeidet med Akson journal. Hjelde gjentok budskapet om viktigheten av god dialog med den norske helsenæringen, og gjorde kort rede for prosjektets kommende milepæler.  

Deretter gikk ordet over til Hans Løwe Larsen, avdelingsdirektør i Direktoratet for e-helse. Løwe Larsen gjorde rede for hva som ligger i steg 1, slik det er beskrevet i sentralt styringsdokument, og videre planlegging av forprosjekt steg 2.  

– Samhandlingsløsningen er selve navet i alle aktørenes behov, og arbeidet med Program helhetlig samhandling vil skje med stor grad av åpenhet og transparens, sa Løwe Larsen  

Videre var han tydelig på at leverandørsiden har mye erfaring og kunnskap som direktoratet ønsker å ha med i arbeidet.  

– Vi ønsker også å ha med kompetanse fra forskningsmiljøer, og direktoratet vil proaktivt legge til rette for gode arenaer for dialog og diskusjon 

Erik Hovde, nyansatt programleder for Program helhetlig samhandling, åpnet sitt innlegg med å forklare at vi er i en prosess hvor vi forsøker å tegne ut alle detaljene og at direktoratet ønsker å gi leverandørmarkedet et innblikk i hva vi tenker og dermed forberede markedet på hva som kommer.  

Leverandørwebinar-Erik-Hovde-1
Erik Hovde, nyansatt programleder for Program helhetlig samhandling. Foto: Cecilie Stenbakk Engebretsen/Direktoratet for e-helse.

– Direktoratet vil trenge spisskompetanse og kapasitet fra markedet for å komplettere teamet av egne ansatte i programmet, sa Hovde.  

Han konkretiserte videre noen av områdene som kan være aktuelle med tanke på bistand når vi nå går i gang med å rigge for en programorganisasjon og planlegge forprosjekt steg 2. 

Avslutningsvis ble det åpnet for spørsmål. Alle spørsmål om ble stilt under fullt navn ble besvart. 

Se leverandørwebinaret i sin helhet her

For mer informasjon om Program helhetlig samhandling, ønske om 1:1-møter eller spørsmål om innholdet i mandagens webinar, kontakt: 

Hans Løwe Larsen 
[email protected]  
avdelingsdirektør Arkitekturstyring og standarder 
Direktoratet for e-helse