Hopp til hovedinnhold

Oppdatering på gjennomgang av anskaffelser

Som forbedringstiltak har Direktoratet for e-helse over lengre tid gjennomgått egne rutiner og en del anskaffelser.

Direktoratet benytter anskaffelser for å supplere egen kompetanse til å gjennomføre prosjekter og oppdrag. Denne praksisen forutsetter at Direktoratet har gode rutiner knyttet til anskaffelsesprosessene. Direktoratet oppdaterer og utbedrer derfor kontinuerlig rutiner og praksis på dette området, og gjør jevnlige gjennomganger av tidligere anskaffelser.

En slik gjennomgang har avdekket en anskaffelse der det kan stilles spørsmål ved om anskaffelsesregelverket er brutt.

I forbindelse med kontraktsinngåelse for en ny analyseplattform i 2019 gikk direktoratet til direkte anskaffelse av bistand fra en advokat som allerede hadde bistått prosjektet lenge. Prosjektet var i en kritisk fase og advokaten hadde i tillegg til å ha spisskompetanse på det aktuelle feltet, tilegnet seg inngående kjennskap til prosjektet.  

I dette tilfellet benyttet direktoratet en unntaksbestemmelse i anskaffelsesregelverket. Etter en nærmere gjennomgang av vurderingene som ble gjort, kan det stilles spørsmål ved om vilkårene for å bruke unntaket var oppfylt.

I tillegg til å videreutvikle konsulent- og anskaffelsesrutinene generelt, har direktoratet derfor også innført en ny rutine der anskaffelser som baseres på en unntaksbestemmelse fra konkurransekravet, først forelegges direktoratets ledermøte for godkjenning.

Andre nye rutiner i direktoratet for å forbedre våre anskaffelser og vår konsulentbruk er dokumentert i årsrapporten for 2020.