Hopp til hovedinnhold
Søk

På anskaffelse for Helseanalyseplattformen

Direktoratet for e-helse går nå ut i markedet for å finne den beste løsningen for data- og analysetjenester som skal utgjøre sentrale deler av Helseanalyseplattformen.

Helseanalyseplattformen skal gjøre det enklere å sammenstille og analysere norske helsedata på tvers av helseregistre og andre datakilder. Den skal gjøre helsedata mer tilgjengelig for forskning, styring, innovasjon og næringsutvikling. Dette vil gi samfunnsgevinster i form av bedre behandling og bedre helsetjenester.

Nyttig og viktig

Invitasjon til å delta i konkurransen ligger på Doffin sine sider.

Kontrakten skal i første omgang være treårig, men med en mulighet til forlengelse på inntil syv år, med en verdi på flere hundre millioner kroner.

Av interessentene som melder seg blir inntil fem prekvalifisert til å delta i konkurransen.

- Dette er en stor og viktig anskaffelse og vi ønsker mange og gode tilbud. Å være med på å gjøre helsedata lettere tilgjengelig for forskning og innovasjon kan gjøre stor nytte både for samfunn og enkeltmennesker, sier divisjonsdirektør i Direktoratet for e-helse, Bodil Rabben.

Gruppefoto av programleder Marianne Braaten, programeier Bodil Rabben og prosjektleder for Helseanalyseplattformen Bjørn Holstad.
Programleder Marianne Braaten, programeier Bodil Rabben og prosjektleder for Helseanalyseplattformen Bjørn Holstad vil gjøre helsedata lettere tilgjengelig for forskning og innovasjon.

Søknadsfrist

Fristen for å søke om å bli kvalifisert for å delta i konkurransen er 11. oktober 2019. Målet er å starte dialogen med de utvalgte leverandørene i starten av desember og fortsette fram til en leverandør er valgt slik at vi kan signere kontrakt i løpet av våren 2020.

- Vi mener det finnes mange spennende tilbydere innen dette feltet og ser fram til å motta tilbud, sier Rabben, som oppfordrer folk til å dele lenken.

helsedata.no

Parallelt jobber Helsedataprogrammet med å forenkle og forbedre søknadsprosessene for tilgjengeliggjøring av helsedata. Helsedata.no blir portalen inn for å få tilgang til helsedata.

Nettstedet gir allerede informasjon om data som finnes og hvordan søke om tilgang til dem. I høst kommer et felles søknadsskjema for tilgang til helsedata i første versjon. 

Helsedata