Hopp til hovedinnhold
Søk

På vei mot enighet om Felles språk i helse- og omsorgssektoren

Programstyret for kodeverk og terminologi har tilsluttet seg målbildet for Felles språk i helse- og omsorgssektoren. Det er enighet om at et økosystem for kodeverk og terminologi er et steg mot bedre samhandling.

Portrettfoto av Inga Nordberg.
Inga Nordberg, divisjonsdirektør for styring og samhandling i Direktoratet for e-helse.

Divisjonsdirektør Inga Nordberg i Direktoratet for e-helse er svært glad for at programstyret nå har gitt sin tilslutning til målbildet, samt at regjeringen foreslår å støtte arbeidet med midler i statsbudsjettet for 2020:

– Dette er et godt steg på veien mot bedre samhandlingsevne i helse- og omsorgstjenesten. Målet er at informasjon skal kunne gjenbrukes. Med Felles språk kan vi bidra til at data kan forstås og følge pasienten gjennom hele pasientforløpet, sier hun.

Programstyret er en bredt sammensatt gruppe av beslutningstakere fra KS, kommuner, regionale helseforetak og offentlige virksomheter. Gruppen ga i et programstyremøte den 20. september tilslutning til “Målbilde for Felles språk i helse- og omsorgssektoren”. 

Gjelder alle pasientjournaler, også hos fastlegene

Helseminister Bent Høie sier dette om Felles språk i forbindelse med statsbudsjettet for 2020:

De ekstra midlene skal benyttes til å etablere et felles standardisert språk, det vil si kodeverk og terminologi, i de elektroniske journalsystemene i helse- og omsorgssektoren.

– Bakgrunnen for at vi ønsker å standardisere språket nå, er Helseplattformen i Helse Midt-Norge. De må gjøre en stor jobb. Da blir det dumt om jobben må gjøres en gang til i forbindelse med Én innbygger - en journal, sier Høie.

– Derfor bevilger vi penger nå så denne store jobben kan gjøres i et felles løft. Det må etableres faggrupper som må bli enige om terminologi, sier Høie.

Helseministeren påpeker at automatisk uthenting av informasjon fra pasientjournaler til både kvalitetsregister og helseanalyseplattformen er avhengig av ett felles språk og at det også er viktig for å få flyt i kommunikasjon.

– Standardiseringen skal gjelde alle pasientjournaler, også hos fastlegene, sier Høie til Dagens Medisin.

Målbilde for et økosystem innen kodeverk og terminologi

For at Felles språk skal gi resultater må det tas i bruk av ulike e-helseløsninger. Målbildet utdyper visjonen om Felles språk – et økosystem for kodeverk og terminologi. Målbildet er i tråd med internasjonale trender på feltet. Målbildet er først og fremst skrevet for beslutningstagere i helse- og omsorgssektoren som har ansvar for digitalisering, teknologi og e-helse.

Dokumentet kan også være nyttig for dem som planlegger, koordinerer eller tilrettelegger veiledere og koder for pasientjournaler eller pasientadministrative data. Eksempler er personer med ansvar for koding, dokumentasjon i klinisk praksis og sekundærbruk som helseregisteransvar, kvalitetsarbeid eller forskning. Videre kan det også være nyttig for de som har planansvar for arkitektur, IKT-støtte og dataforvaltningsansvar innen helse- og omsorgssektoren.

Ønsker du å holde deg orientert om Felles språk og arbeidet med kodeverk og terminologi i Direktoratet for e-helse? Meld deg på vårt nyhetsbrev og kryss av for Helsefaglige kodeverk og terminologi.