Hopp til hovedinnhold
Søk

Portalen Mine resepter stenges 15. september 2018

15. september erstattes Mine resepter av tjenesten "Legemidler" på helsenorge.no. Alle innbyggertjenester skal samles og tjenesten skal kobles på den tekniske løsningen til helsenorge.no.

Se dine legemidler på helsenorge.no.

Reseptene blir ikke berørt av den nye tjenesten. Det er kun måten man får innsyn i reseptene som er nytt. Det er nøyaktig de samme reseptene som vises i den nye løsningen på helsenorge.no, og de vil være tilgjengelig for uttak på apotek eller hos bandasjist på samme måte som før.

I løsningen på helsenorge.no er resepthistorikken tilgjengelig – den viser hvilke resepter man har tatt ut de siste 3 år. Det er lettere for pasienten å styre tilgangen selv i løsningen på helsenorge.no. Der kan man også se hvilke leger/rekvirenter og apotek som har søkt opp reseptlisten.

Mine resepter har vært en innsyntjeneste for Reseptformidleren og inneholdt aktive resepter og fullmaktsforhold til innsyn. Den har vært Direktoratet for e-helses største publikumstjeneste med 250 000 oppslag hver måned. 

Alle fullmakter må opprettes på nytt

Ved overgangen til ny løsning må alle fullmaktsforhold opprettes på nytt grunnet overgangen til ny teknisk plattform og personvernhensyn. Dette kan gjøres både digitalt og på papir. I tillegg gir den nye løsningen tilgang til flere tjenester som kan omfattes av fullmaktsforholdet. Gjennom fullmakt kan man dele flere typer helseinformasjon med andre (ikke bare resepter). 

På helsenorge.no kan du lese mer om hva fullmaktene innebærer og hvordan man kan representere andre.

Viktige endringer:

  • Fullmaktsforhold kan administreres digitalt på helsenorge.no. For de ikke-digitale kan de bruke skjema for fullmakt som ligger på helsenorge.no. Skjemaet kan også fås tilsendt i posten ved å kontakte Veiledning helsenorge.no på telefonnummer 23 32 70 00 (tidligere 800HELSE). Dette gjelder også ungdom mellom 16 og 18 år uten elektronisk ID. Skjema skal sendes til HELFO.
  • Ordningen for fullmakt til verge er nå erstattet med fullmakt på vegne av personer med manglende samtykkekompetanse. Her må nærmeste pårørende fylle ut skjema og legge ved attest fra fastlegen. Skjemaer og mer informasjon finnes på helsenorge.no. Attesten må bekrefte at vedkommende er nærmeste pårørende og at personen det gjelder mangler samtykkekompetanse. Man må være nærmeste pårørende og ikke bare verge for å få denne fullmakten.
  • For ungdom mellom 16-18 år uten samtykkekompetanse gjelder samme som for voksne med manglende samtykkekompetanse, se punktet ovenfor.
  • Foreldre som ikke bor sammen vil ha lik tilgang til barnas helsetjenester. Så lenge forelderen står oppført med foreldreansvar i folkeregisteret, har forelderen tilgang til barnets resepter via sin egen profil på helsenorge.no.
  • For andre (som for eksempel fosterbarn og stebarn) er det ingen endring fra dagens løsning; de får ikke digitalt innsyn på nåværende tidspunkt (dette krever en modernisering av folkeregisteret).

Dersom pasienter ikke rekker å ordne fullmaktsforholdet før stengingen 15. september, er det viktig å informere om at endringene ikke påvirker pasientens resepter. De vil alltid være tilgjengelig for uthenting på apotek, og apoteket vil alltid ha oversikt over reseptene. Både fastleger og apotek kan skrive ut reseptlister til pasienter dersom det er behov for dette. 

Informasjon om stengingen og endringer i fullmaktsforhold

Det er informert om stengningen av Mine resepter i portalen. Det vil også bli en omdirigering av trafikken fra Mine resepter til helsenorge.no fra 15. september. Det er lagt ut informasjon til innbygger på helsenorge.no og i tillegg er det sendt ut personlig brev til alle som har hatt registrerte fullmakter i løsningen Mine resepter. Det vil bli gitt informasjon til resten av sektoren i august.

Har du spørsmål?

Dersom du har spørsmål om tjenestene på helsenorge.no, kan du ta kontakt med brukerstøtte på Veiledning helsenorge.no (telefonnummer 23 32 70 00, tidligere 800HELSE). eller via kontaktskjema på helsenorge.no.