Hopp til hovedinnhold

Bedre og mer helhetlig oversikt med en «reguleringsplan» for e-helse

Direktoratet for e-helse jobber med en «reguleringsplan» som skal gjøre det enklere å få oversikt over føringene for digitalisering i helse- og omsorgssektoren.

– I dag kan det være vanskelig å få oversikt over hvilke føringer som gjelder og forstå handlingsrommet for digitalisering i helse- og omsorgssektoren, sier Lucie Aunan, divisjonsdirektør samhandling i Direktoratet for e-helse.

Derfor jobber vi nå med det vi foreløpig kaller en «reguleringsplan» for digitalisering i helse- og omsorgstjenesten. Det er ikke en plan i ordets vanlige betydning, men en oversikt som skal gi tydelige rammer. «Reguleringsplanen» vil gjøre det enklere for aktørene å få oversikt over føringene og forstå handlingsrommet.

 – Vi ser på dette som et viktig grep for å bidra til mer enhetlig og koordinert utvikling på e-helsefeltet, sier Aunan.

Lucie Aunan web(1).jpg
Lucie Aunan, divisjonsdirektør samhandling i Direktoratet for e-helse.

Informasjon fordelt på mange kilder

Strategier, handlingsplaner og veikart forteller om retning, hva som skal gjøres av hvem og når. For å hjelpe den enkelte aktøren i helse- og omsorgssektoren med å ta gode beslutninger, finnes det i tillegg regelverk, veiledere, retningslinjer og standarder som gir føringer for hva aktørene må, skal, bør eller kan gjøre.

 – Ofte er informasjonen spredt på mange kilder. Det kan gjøre det vanskelig å se helheten og tidkrevende å stille sammen informasjon på tvers, sier Aunan.

Reguleringsplanen skal samle og synliggjøre

– Nøkkelen er å samle og synliggjøre. Det kan for eksempel skje gjennom gode visualiseringer. «Reguleringsplanen» skal gjøre det lettere å se hvor det mangler føringer som regelverk og retningslinjer, og om det arbeides med nye. I tillegg ønsker vi at det skal bli enklere for aktørene å melde tilbake om føringer som er uhensiktsmessige eller som bør justeres, utdyper Aunan.

Komme raskt i gang og utvikle stegvis

Direktoratet vil jobbe stegvis med planen, komme raskt i gang for så å utvikle videre og forbedre underveis. «Reguleringsplanen» vil i første omgang være avgrenset til digital samhandling mellom helsepersonell i ulike journalløsninger, og med innbyggerne. Vi starter med føringer knyttet til dokumentdeling og bruker det for å prøve ut form og format som kan kommunisere godt.

Etter hvert vil vi fylle på med flere informasjonstjenester, for eksempel kritisk helseinformasjon.

Involvering av sektoren er viktig

– Forutsetningen for «reguleringsplanen» er at det skal gi nytte for sektoren. Vi ønsker derfor åpenhet om dette arbeidet og er opptatt av involvering. Ett av tiltakene vi ser på er et webinar til høsten, men vi kommer også til å se på andre former for åpenhet og involvering, sier Aunan til slutt.

Ta gjerne kontakt med Erik Hedlund (e-post), avdelingsdirektør arkitekturstyring i Direktoratet for e-helse om du har innspill eller ønsker mer informasjon om arbeidet.