Hopp til hovedinnhold

Statsbudsjettet 2023: Et strammere budsjett treffer også de nasjonale e-helsesatsingene

Statsbudsjettet ble som varslet strammere enn tidligere for mange i offentlig sektor, inkludert for digitaliseringstiltakene i helse- og omsorgssektoren.  – I en slik situasjon er jeg veldig glad for at den viktige satsningen på helsedata videreføres.

Det sier Mariann Hornnes, direktør i Direktoratet for e-helse.

Det er satt av 78,1 millioner kroner til arbeidet med helsedata i forslaget til statsbudsjett for 2023.

Direktoratet jobber tett sammen med utdannings- og høyskolesektoren for å se på gjenbruk av løsninger. Det skal bli enklere å få tilgang til, koble og analysere data på tvers av datakilder. Helsedata for sekundærbruk er ett av de viktigste innsatsområdene på e-helsefeltet.

I forslaget til statsbudsjett har satsningen på det neste steget i arbeidet med digital samhandling ikke fått prioritet. Finansieringen til felles kommunal journal videreføres ikke.

– Vi må tilpasse oss en ny økonomisk virkelighet i årene fremover. Det er helt klart at et strammere budsjett treffer de nasjonale e-helsesatsingene. Sammen med våre samarbeidspartnere skal vi gjøre det vi kan for å få til gode løsninger for innbygger og helsepersonell innenfor de rammer som er til rådighet.  Vi skal skape mest mulig nytte gjennom en stegvis utvikling, sier Hornnes.

Direktoratet vil nå se på mulighetsrom og konsekvenser innenfor de rammene som er til rådighet i 2023. Innen digital samhandling er pasientens legemiddelliste og dokumentdeling høyest prioritert av sektoren.

– Vi hadde håpet at de nye nasjonale e-helsesatsingene og arbeidet med bedre journalløsninger for kommune skulle få høyere prioritert i budsjettet. Samtidig har vi forståelse for at regjeringen må prioritere stramt i en situasjon med krig i Europa, energikrise og inflasjon, sier Hornnes.