Hopp til hovedinnhold
Søk

Tryggere med e-helse

En ny undersøkelse viser at to tredjedeler føler seg tryggere på behandlingen de mottar når de har tilgang til informasjon om den digitalt.

Illustrasjonbilde av smilende voksen kvinne.
Illustrasjonsfoto: Øyvind Eide

Dette er blant funnene i en ny undersøkelse blant 1162 norske innbyggere som Kantar TNS Norsk Gallup har gjort for Direktoratet for e-helse. 

Innbyggerundersøkelse om e-helse 2019 (PDF)

At et stort flertall blir tryggere og mer involvert i egen helse gjennom digitale tjenester viser at arbeidet vi gjør sammen med sektoren for felles løsninger er viktig.
Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse.

Digital tilgang

82 prosent av innbyggerne ønsker internettbasert tilgang til sine egne helseopplysninger.

Samtidig er 53 prosent er bekymret for at helseopplysningene deres ikke vil være tilgjengelig for helsepersonell i en akuttsituasjon.

- I dag har innbyggerne bare delvis tilgang til sine egne helseopplysninger digitalt. I tillegg er de ikke alltid lett tilgjengelig for helsepersonell, selv om vi har kjernejournal i akuttkjeden. Derfor må vi satse sterke og sammen for å tilby innbyggere og helsepersonell de tjenestene de forventer og fortjener, sier Bergland.

Undersøkelsen viser også at Norge er det land i Norden der færrest bruker digitale helsetjenester mens Finland er på topp.

- Det er første gang vi gjør en slik undersøkelse blant innbyggerne og den gir oss interessante resultater vi vil fortsette å følge med på ved å gjenta undersøkelsen neste år, sier Bergland.

Flere funn fra undersøkelsen:

  • 82 % ønsker internettbasert tilgang til sine helseopplysninger
  • 51 % har besøkt helsenorge.no siste året.
  • 86 % fant det de søkte på helsenorge.no
  • 66 % mener digitale helsetjenester gjør det lettere for dem å komme i kontakt med helsepersonell
  • 54 % har tillit til at kun helsepersonell som har behov for det ser på journalen deres
  • 72 % mener at tilgang til egne helseopplysninger gjør en mer involvert i egen helse
  • 53 % er bekymret for at helseopplysningene deres ikke vil være tilgjengelig for helsepersonell i en akuttsituasjon
  • 77 % av de som bruker digitale tjenester bruker det til reseptfornyelse