Hopp til hovedinnhold

Underveiserfaringer fra utprøving av felles saksbehandlingsløsning (PEGA)

PEGA er en felles saksbehandlingsløsning for registerforvaltere, der man kan samhandle om å saksbehandle søknader om tilgang til helsedata. Etter fem uker med utprøving peker de foreløpige erfaringene i riktig retning.

– Vi har tatt imot over 50 søknader, og har ikke avdekket alvorlige feil så langt, sier Øystein Kyrre Johansen, seksjonssjef for Helsedataservice.

Formålet med å pilotere og innføre en felles saksbehandlingsløsning for registerforvaltningen, er å bidra til målet om enklere, raskere og sikrere tilgang til helsedata.

Helt konkret handler dette om å:

  • avdekke om PEGA oppfyller formålet effektiv samhandling og saksbehandling for registerforvaltningen, og sjekke hvordan brukerne av helsedata opplever informasjonen om fremdrift på søknadsprosess
  • dokumentere hvilke tiltak som evt. må iverksettes for at formålet kan bli oppfylt
  • etablere og forankre plan for videre innføring

– Så langt erfarer vi at PEGA fungerer som forventet og at samarbeidet rundt søknadene er godt. Vi har gjennom utprøvingen avdekket noen forbedringspunkter. Disse legges inn i den løpende prioriteringskøen, sier Johansen.

Kreftregisteret, Norsk helsearkiv og Helsedataservice har vært med i utprøvingen siden begynnelsen av november, og den siste uken har også Bivirkningsregisteret kommet med.

– Vi ser at PEGA støtter prosessene i søknadsmottaket i Helsedataservice, og gjør det enklere å formilde søknader til registerforvalterne og å holde oversikt, avslutter Johansen.