Hopp til hovedinnhold

Utprøving av pasientens legemiddelliste i gang

Nå er utprøvingen av pasientens legemiddelliste i gang i Bergen. Samtidig har flere pasienter fått e-multidose slik at lege og apotek slipper å bruke faks.

Pasientens legemiddelliste (PLL) er en felles oversikt over de legemidler pasienten bruker som kan deles mellom helsepersonell i ulike deler av helsetjenesten.

Målet er at alle som behandler pasienten skal ha tilgang til riktig legemiddelinformasjon og kan oppdatere i samme liste.

– Ser bra ut

– Vårt fastlegekontor har opprettet PLL for mange av våre pasienter i flere måneder nå. Vi har gått stegvis frem for å teste ny funksjonalitet, luke ut feil, lære, tilpasse og forbedre løsningene. Dette ser nå bra ut i vårt journalsystem. Prosjektet har vært nært oss brukere, lyttet og gjort endringer raskt når det har vært behov, sier fastlege Regin Hjertholm ved Eidsvåg legekontor.

Han legger til at dette gode samarbeidet bør andre e-helseprosjekt lære av:

– At helsepersonell, leverandører og statlige aktører samarbeider om en praktisk tilnærming, er viktig for å få frem gode løsninger som klinikerne trenger. Disse tre aktørene sitter med ulik kompetanse og nødvendige brikker, alle tre må være med for at verktøyet skal bli laget og tatt i bruk ute hos pasientene og deres leger.

Regin ehelse web
Regin Hjertholm ved Eidsvåg legekontor i Åsane i Bergen har opprettet pasientens legemiddelliste for mange av pasientene. Han trekker frem godt samarbeid mellom helsepersonell, leverandører og offentige aktører som viktig suksesskriterium når e-helseløsninger skal utvikles. Foto: privat. 

Flere bydeler

Foreløpig er det Eidsvåg Legekontor i bydel Åsane som er i gang med å opprette legemiddellister for sine pasienter og dermed også videreformidle en fullstendig elektronisk liste for pasienter som bruker multidose (les mer om e-multidose her).

Etter hvert skal flere fastlegekontor i Bergen være med i utrprøvingen. Først i bydelene Åsane, Arna og Bergenhus.

Planen er at flere helseaktører i Bergen i løpet av vinteren skal delta i utprøvingen slik at de kan opprette og oppdatere pasientens legemiddelliste. Dette gjelder først og fremst mottaksklinikken ved Haukeland universitetssjukehus og leger ved Haraldsplass Diakonale Sykehus.

– Gleder oss til det kan breddes ut til flere

– Her på Haraldsplass kommer det pasienter som har fått opprettet pasientens legemiddelliste flere ganger i uken. Vi ser tydelig potensialet av en slik god kilde til legemiddelinformasjon og gleder oss til det kan breddes ut til flere pasienter og til vi kan sende en oppdatert liste tilbake til fastlegen, sier Katinka Alme som er lege på Haraldsplass Diakonale Sykehus.

K Alme
Katinka Alme er lege ved Haraldsplass Diakonale Sykehus. Hun forteller at de ser tydelig potensialet og gleder seg til at PLL kan breddes. Foto: privat. 

I utprøvingen tas det i bruk ny funksjonalitet i ulike elektroniske systemer, noe som er et stort arbeid som involverer mange.

Jobber med utviklere

– Vi gleder oss til videre pilot hos fastlegene og kommunen for å kunne ta imot lister fra dem. Fram til det jobber vi med utviklerne for å få gode løsninger i programvaren vi skal bruke og lager opplæringsopplegg for kollegaer, sier lege Jan Stavenes på Haukeland universitetssjukehus.

Jan Stavenes lege
Lege Jan Stavenes ved Haukeland Universitetssjukehus samarbeider med utviklerne for gode løsninger. Foto: privat.

Hjemmebaserte tjenester og sykehjem skal også delta når systemene de bruker implementerer funksjonalitet og helsepersonell får opplæring.

– Det er alltid i starten av en utprøving at man finner de største forbedringsområdene. Derfor er det viktig å starte tidlig og prøve ut forsiktig, slik at færrest mulig helsepersonell påvirkes samtidig som man får nødvendige erfaringer. I Bergen har vi løpende og tett dialog med de kliniske miljøene om endringer i de nasjonale løsningene for å bedre pasientsikkerheten, sier leder for program pasientens legeimiddelliste Rune Røren i Direktoratet for ehelse.

Rune_Roren_glad
Rune Røren i Direktoratet for e-helse understreker viktigheten av tidlig utrøving.