Hopp til hovedinnhold

Veien videre for Velferdsteknologisk knutepunkt

Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett (NHN) har anbefalt Helse- og omsorgsdepartementet å overføre eierskapet for Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) fra direktoratet til NHN sommeren 2022.

VKP og behovene som tjenestene dekker skal bli en del av porteføljen NHN forvalter og videreutvikler som nasjonal tjenesteleverandør.

– Overføringen vil være et første skritt på veien til å etablere en nasjonal datadelingstjeneste hos NHN, sier Elin H. Kindingstad, som er avdelingsdirektør i avdeling journal og helsepersonell i Direktoratet for e-helse.

– Slik kan videreutvikling, drift og forvaltning gjøres på en rasjonell og kostnadseffektiv måte, understreker Kindingstad.

Velferdsteknologisk knutepunkt er en samhandlingstjeneste som i dag brukes til datadeling mellom velferdsteknologiske løsninger og kommunenes fagsystemer. VKP bidrar med automatisk journalføring ved bruk av ulike typer velferdsteknologi. Kommunene kan også hente informasjon fra journalsystemer (EPJ) som støtte til velferdsteknologiske tjenester.

Les mer om VKP på nhn.no.

avstandsoppfolging_blodtrykk_hjemme_ehelseillustrasjon
Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) skal legge til rette for utbredelse av velferdsteknologi, slik at det kan bli en naturlig og integrert del av helse- og omsorgstjenestene.

Velferdsteknologisk knutepunkt er mye brukt

VKP leverer standardiserte grensesnitt slik at det skal være enkelt å få på plass integrasjoner med velferdsteknologiløsninger, uavhengig av hvilken løsning for elektronisk pasientjournal (EPJ) kommunen har.

VKP tilbys i dag vederlagsfritt til kommuner fra Direktoratet for e-helse med NHN som leverandør. Knutepunktet ble utviklet i Direktoratet for e-helse i samarbeid med Oslo kommune og ble tatt i bruk i 2018.

VKP har blitt videreutviklet og er i dag i drift ved 12 kommuner som dekker 26 prosent av innbyggerne i Norge. Foreløpig er løsninger fra syv leverandører av velferdsteknologi og tre kommunale EPJ-systemer koblet på VKP. Mange kommuner har meldt sin interesse og antallet som vil bruke VKP forventes å øke.

Overføring av eierskapet for VKP til NHN har ikke andre konsekvenser for kommunene enn at de må inngå nye bruksvilkår og databehandleravtaler. NHN vil i løpet andre kvartal 2022 kontakte påkoblede kommuner om denne prosessen.

En del av Nasjonalt velferdsteknologiprogram

VKP brukes til utprøving innenfor rammene til Nasjonalt velferdsteknologiprogram (NVP). Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse på tekniske installasjoner og løsninger som kan bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i egen bolig, og bidra til å sikre livskvalitet og verdighet for brukeren. Målet med velferdsteknologi er å skape en tryggere og enklere hverdag både for brukere, pårørende og helsepersonell.

For å legge til rette for at flere kommuner tar i bruk velferdsteknologi, gjennomføres Nasjonalt velferdsteknologiprogram (NVP). Mer enn 340 kommuner er med i prosjekter som skal ta i bruk velferdsteknologiske løsninger. Fremover skal programmet ha et betydelig fokus på digital hjemmeoppfølging, i tillegg til velferdsteknologi. Programmet gjennomføres av Helsedirektoratet i samarbeid med KS og Direktoratet for e-helse, og du finner mer informasjon om velferdsteknologi på de respektive nettstedene.