Hopp til hovedinnhold

Velferdsteknologisk knutepunkt nominert til Fyrlyktprisen

Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) er en av tre finalister til prisen "Årets IT-fyrlykt i offentlig sektor".

– Denne nominasjonen er svært gledelig og er en bekreftelse på at samarbeid på tvers av stat, kommune og det private leverandørmarkedet kan gi gode resultater for innbyggerne, sier Thor Steffensen, fagansvarlig for digital hjemmeoppfølging i Direktoratet for e-helse.

Fyrlyktprisen gis en institusjon som har utmerket seg særlig positivt innen IKT-området og som kan tjene som et forbilde for andre. Prisen skal fremme utveksling av erfaring og kunnskap om IKT i forvaltningen og støtte innovativ bruk av IKT.

Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) er en nyskapende datadelingstjeneste som støtter utviklingen av nye helsetjenester, med bruk av velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging. Hovedformålet med tjenesten er å bidra til utviklingen av et bærekraftig helsevesen, med bruk av teknologiske løsninger som gir mer effektiv ressursbruk og bedre muligheter for individuell tilpasning av tjenestene for den enkelte innbygger.

91458OEI_1859
Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) er en av tre finalister til Fyrlyktprisen. Foto: Øyvind Eide.

VKP er et samarbeid mellom Oslo kommune – Helseetaten, Direktoratet for e-helse og NHN og er en del av Helsedirektoratets nasjonale velferdsteknologiprogram. Samhandlingen mellom aktørene på tvers av stat, kommune og det private leverandørmarkedet har vært en viktig suksessfaktor for å lykkes med tjenesteutviklingen.

De to andre finalistene er Nasjonal tjenesteplattform for mobilitet (Entur) og Landbrukets klimakalkulator (Klimasmart landbruk).

Prisen deles ut på NOKIOS-konferansen i Trondheim 27. oktober.