Hopp til hovedinnhold
Søk

Vi ønsker innspill på veileder for arkitekturprinsipper

Direktoratet for e-helse ønsker innspill på veilederen for helse- og omsorgssektoren om overordnede arkitekturprinsipper for digitalisering.

Veileder for helse- og omsorgssektoren: Bruk av Digitaliseringsdirektoratets "Overordnede arkitekturprinsipper for digitalisering av offentlig sektor" (PDF)

Fra og med januar gjelder nye, overordnede arkitekturprinsipper for hele offentlig sektor.
De skal bidra til at digitale tjenester fra offentlige virksomheter blir gode og brukervennlige for innbyggerne, samt til bedre samhandling på tvers .

Innspillsrunde 

Den enkelte sektor og virksomhet er ansvarlig for å konkretisere og innarbeide de overordnede prinsippene i sin arkitektur. Direktoratet for e-helse har lagt til beskrivelser av hvert av de nasjonale arkitekturprinsippene for helse- og omsorgssektoren:

- Tilleggsforklaring for helse- og omsorgssektoren

- Tilleggsanbefalinger for helse- og omsorgssektoren

- Ekstra veiledning og ressurser for helse- og omsorgssektoren

Frist 30. juni

Direktoratet for e-helse ønsker innspill på veilederen fra alle med interesse for fagfeltet og fristen er 30. juni 2020.

Innspill sendes til [email protected] og merkes sak 20/225. Innspillene vil bli vurdert og innarbeidet i endelig versjon av dokumentet som vil bli publisert på ehelse.no.

Obligatorisk for staten, anbefalt for kommunene

I regjeringens Digitaliseringsrundskriv står det at statlige virksomheter må følge prinsippene. Kommunene anbefales også å følge prinsippene. Direktoratet for e-helse har vurdert arkitekturprinsippene for bruk i helsesektoren.

- Det er mest hensiktsmessig at de nasjonale prinsippene benyttes som de er, sier Hans Løwe Larsen, avdelingsdirektør for arkitekturstyring og standarder i Direktoratet for e-helse.

- I denne veilederen gir Direktoratet for e-helse tilleggsforklaringer og anbefalinger for helsesektoren om de enkelte prinsippene, med lenker til relevante ressurser som nettsteder og dokumenter, sier han.

Samhandling på tvers

Arkitektur er en utviklings- og styringsoppgave som i stor grad virker inn på kostnader og gevinster, og arkitekturvalg tas ofte av de som ikke selv anser seg som arkitekter. Derfor er prinsippene løftet fra IT til virksomhetsarkitektur. De er like viktige for deg som tar beslutninger som påvirker digitaliseringen, som for deg som planlegger, utvikler og forvalter IT-løsningene.

- Skal Norge lykkes med å nå målene i regjeringens digitaliseringsstrategi om en enklere hverdag for folk flest og en mer effektiv offentlig sektor, må vi samarbeide mer på tvers. Derfor handler flere av prinsippene om deling av data, gjenbruk av løsninger og løsninger som støtter samhandling på tvers av virksomheter og sektorer, sier Løwe Larsen.