Søk

13. mai: Webinar om Felles språk

Direktoratet for e-helse ønsker velkommen til webinar om Felles språk fredag 13. mai klokken 09.00–10.00. Webinaret er åpent for alle interesserte. Du finner påmeldingsinfo lenger ned på denne siden.

Felles språk i helse- og omsorgssektoren er en satsing som vil påvirke alle regionale helseforetak og primærhelsetjenesten i årene fremover. Med Felles språk menes helsefaglig terminologi som skal anvendes til strukturert dokumentasjon knyttet til helsehjelp, samt relasjonene til andre kodeverk og registervariabler. Bruk av den internasjonal terminologien SNOMED CT er sentralt i dette arbeidet.

Program for kodeverk og terminologi – Felles språk (PKT) samarbeider med Helseplattformen om å realisere første versjon av Felles språk våren 2022. Versjon 1 av Felles språk omfatter ca. 120.000 Snomed CT begreper fordelt på Diagnoser, Legemidler, Anatomi, Undersøkelser, Prosedyrer og Pasientplaner. Begrepene vil være koblet opp mot de tilhørende klassifikasjonskodeverkene (ICP2, ICD-10, ICNP og til dels Prosedyrekodeverket), legemidler i FEST samt mot utvalgte kvalitetsregistre fra Kreftregisteret og FHI. I månedene og årene fremover vil Helseplattformen få erfaringer i bruk av Felles språk som PKT og andre helseregioner vil kunne dra nytte av.

For perioden 2022-2023 vil PKT arbeide for å komplettere innholdet i Felles språk og legge til rette for innføring av Felles språk hos øvrige RHF, kommuner og kvalitetsregistre. Det omtales som Felles språk versjon 2 og vil starte opp når Helseplattformen går i produksjon våren 2022 og fortsette ut 2023.

Tema for webinaret

  • Vitale tegn og Felles språk som sentrale komponenter i Digital hjemmeoppfølging og samhandling
  • Arkitektur for å forholde seg til en ekstern terminologikilde
  • Hva vil det kreve å ta i bruk terminologi SNOMED CT i egen EPJ?

Påmelding

Deltakelse er gratis.

Du kan melde deg på ved å sende en e-post til [email protected]. Du vil etter påmelding motta en Outlook-innkalling med oppkoblingsdetaljer.

Arrangementet gjennomføres som en direkte strømming.

Velkommen!

Når
Fredag 13. mai klokken 09.00–10.00
Pris
Gratis
Fant du det du lette etter?
Ja Nei