Hopp til hovedinnhold
Søk

15. juni: Normens krav til personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter

Sekretariatet for Normen inviterer til 2 timers digitalt kurs om Normens krav til personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter.

Kurset vil omhandle Normens krav til personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter, herunder helseforskning, kvalitetssikring og annen type forskning på helse- og personopplysninger. Kurset vil basere seg på Normens veiledningsmateriell om forskning.

Kurset passer for alle som er interesserte i informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren, enten du jobber i primær, spesialist, for en leverandør, eller et helt annet sted.

Vi anbefaler at deltakerne har tatt introkurset til Normen(Ny kursdato 14.06) på forhånd, men det er ikke noe krav. Dersom du ikke har deltatt på introkurset anbefaler vi at du leser gjennom Normens hoveddokument på forhånd.

Kurset er under utvikling, og vil blant annet ta for seg:

  • Ulike typer forskningsprosjekter
  • Relevant lovgivning og vurderingsinstanser
  • Relevante krav i Normen
  • Risiko- og personvernvurderinger

Fullstendig program kommer straks dette er klart.  

Dette er første gangen dette kurset blir gjennomført, og vi vil derfor sende ut evaluering i etterkant, slik at kurset kan videreutvikles og bli enda bedre fremover.

Har du spørsmål til kurset eller lurer du på om dette kan være aktuelt for deg, send oss gjerne en e-post til [email protected]

Normen_liggende_rgb.png

 

Når
15. juni kl. 19:00-11:00
Hvor
Webinar
Meld deg på