Hopp til hovedinnhold
Søk

21. juni: Normens krav ved bruk av teknologi i helse- og omsorgssektoren

Sekretariatet for Normen inviterer til 2 timers digitalt kurs om bruk av teknologi i helse- og omsorgsektoren.

Kurset vil omhandle Normens krav til virksomheter som skal ta i bruk, anskaffe eller implementere ny teknologi. Kurset vil hovedsakelig ta for seg velferdsteknologi og medisinsk utstyr.

Kurset passer for alle som er interesserte i informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren, enten du jobber i primær, spesialist, for en leverandør, eller et helt annet sted.

Vi anbefaler at deltakerne har tatt introkurset til Normen (Ny kursdato 14.06) på forhånd, men det er ikke noe krav. Dersom du ikke har deltatt på introkurset anbefaler vi at du leser gjennom Normens hoveddokument på forhånd.

Kurset er under utvikling, og vil blant annet ta for seg:

  • Relevante krav i Normen
  • Relevant veiledningsmateriell
  • Ansvar
  • Prosess og risiko

Fullstendig program kommer straks dette er klart.  

Dette er første gangen dette kurset blir gjennomført, og vi vil derfor sende ut evaluering i etterkant, slik at kurset kan videreutvikles og bli enda bedre fremover.

Har du spørsmål til kurset eller lurer du på om dette kan være aktuelt for deg, send oss gjerne en e-post til [email protected]

Normen_liggende_negativ.svg

 

Når
21. juni kl. 09:00-11:00
Hvor
Webinar
Meld deg på