Søk

Program: Normkonferansen onsdag 23. november (dag 2)

Normkonferansen dag to består av fem parallelle spor, personvern og juss, deling av data, teknologi og trender, sårbarhetsoppfølging og deteksjon og sikkerhetskultur og risikoforståelse. Alle sporene har felles pauser. Dagen avsluttes med plenumsinnlegg og lunsj.

Last ned programmet

Dag 2 parallell til bilde på web 16111024_1.png
Dag 2 program

09.00-10.00 Personvern og juss (møterom 4)

Helserett og personvern

Ann-Kristin Wassvik, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

Juridisk arbeid i digitaliseringsprosjekter

Birgitte J. Egset, juridisk direktør, Direktoratet for e-helse

European Healt Data Space (EHDS) - hovedpunkter i utkast til ny forordning

Randi Lilletvedt, seniorrådgiver, Direktoratet for e-helse

09.00-10.00 Deling av data (møterom 3)

Normens verktøykasse; forskning

Marie Strant Schildmann, sekretariatet for Normen, Direktoratet for e-helse

HUNT innhold og muligheter

Arnulf Langhammer, professor dr.med., leder HUNT databank og forvaltning, NTNU

Forskerens behov for tilgang til data

Sverre Christian Christiansen, førsteamanuensis NTNU, Sven Carlsen, Professor, leder av Enhet for anvendt klinisk forskning, NTNU

09.00-10.00 Teknologi og trender (møterom 6)

Drivere og trender i e-helse

Kjell Roymond Olsen, rådgiver, Direktoratet for e-helse

Sensitiv pasientinformasjon i offentlig sky

Sigmund Aalbu, IT-spesialkonsulent og Haakon Haugen Høisæther, Senior IT-konsulent, Hemit HF

Personopplysninger og skytjenester

Thomas Olsen, Simonsen Vogt Wiig på vegne av Melanor

09.00-10.00 Sårbarhetsoppfølging og deteksjon (plenumssal)

Cert - presentasjon og paneldebatt

Gunnar A. Johansen, HelseCERT, Svenn Richard Andersen, Nasjonalt cybersikkerhetssenter, Aleksander Haslund og Torgeir W. Lia, SykehuspartnerCERT

09.00-10.00 Sikkerhetskultur og risikoforståelse (møterom 5)

Felles sikkerhet i forvaltningen

Katrine Aam Svendsen, seniorrådgiver og Terje Overaae, rådgiver, Digitaliseringsdirektoratet

Ledelsesforankring; en suksesshistorie

Andre Meldal, sikkerhetsleder, Norsk helsenett

Informasjonssikkerhet er pasientsikkerhet, eller?

Therese Bjerkestrand og Kaja Felix Sønslien, Sopra Steria

10.00-10.30 Pause

10.30-11.30 Personvern og juss (møterom 4)

Helhetlig rammeverk for informasjonssikkerhet og personvern

Petter Ludvig Andersen, seniorkonsulent, Trancendent Group

Helseplattformen AS - dataansvarlig journalleverandør

Sevian Stenvig, seniorrådgiver, Direktoratet for e-helse (tidligere Helseplattformen)

Schrems II og Schrems III sett fra virkeligheten – Norsk helsenetts perspektiv

Marit Larsen Haarr, personvernombud, Norsk Helsenett

10.30-11.30 Deling av data (møterom 3)

"Pasient møter algoritme" - erfaringer fra Datatilsynets sandkasse

Kristine Stenbro, teknolog, Datatilsynet, Kristin Skolt, juridisk rådgiver, Datatilsynet, Jesper Ravn, Seniorrådgiver, Akershus universitetssykehus HF, Eilin Wermundsen Mork, Rådgiver informasjonssikkerhet, Akershus universitetssykehus HF, Erlend Hodneland, Rådgiver, Haukeland universitetssjukehus HF

10.30-11.30 Teknologi og trender (møterom 6)

Normens verktøykasse; teknologi

Geir-Erlend Myhre Johansen, sekretariatet for Normen, Direktoratet for e-helse

Medisinsk teknisk utstyr – hvem tar ansvaret? RHF'ene sitt arbeid med ansvarsfordeling ved bruk av med-tek

Tor Ove Kvingedal, avdelingssjef, St. Olavs hospital

Erfaringer med nytt regelverk for medisinsk utstyr

Katrine Heier, juridisk rådgiver, Statens Legemiddelverk

10.30-11.30 Sårbarhetsoppfølging og deteksjon (plenumssal)

NHN SOC - Logging og deteksjon for beslutningsstøtte

Jack Brennan, cybersecurity analyst, NHN SOC

Innblikk i øvelsesplanlegging

Helen Knutsen, seniorrådgiver og Elisabeth Næss, fagdirektør, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap

10.30-11.30 Sikkerhetskultur og risikoforståelse (møterom 5)

Informasjonssikkerhet og velferdsteknologi – hvilke risikoer er relevante for fremtidens helsesektor?

Alvhild Skjelvik, stipendiat, NTNU

"Hvem jobber med informasjonssikkerhet?"

Øystein Sekse Øye, informasjonssikkerhetsansvarlig, Helgelandssykehuset HF

Sikkerhet i smidig utvikling - Kan utviklerne fikse sikkerheten?

Inger-Anne Tøndel, seniorrådgiver, Direktoratet for e-helse

11.30-12.00 Pause

12.00-12.40 Personvern og juss (møterom 4)

Personvernutfordringer i kommune og fylkeskommune – fra et personvernombud

Stian Kringlebotn, personvernombud, Agder fylkeskommune

Personvern i spesialisthelsetjenesten

Tor Åsmund Martinsen, personvernombud, Oslo universitetssykehus HF

12.00-12.40 Deling av data (møterom 3)

Dokumentdeling via kjernejournal

Jacob Holter Grundt, prosjektleder og spesialist i barnesykdommer, Oslo, Universitetssykehus HF og Barbro Onsøien, seniorrådgiver, Direktoratet for e-helse

12.00-12.40 Teknologi og trender (møterom 6)

Risikovurdering ved innføring av kunstig intelligens

Mathias Hauglid, stipendiat, UiT

Kunstig intelligens i screening med standard mammografi og tomosyntese

Solveig Hofvind, professor, Kreftregisteret

12.00-12.20 Sårbarhetsoppfølging og deteksjon (plenumssal)

Trenger me meir fokus på informasjonssikkerheit i vårt MU og TU?

Svein Medaas, Helse Vest

12.00-12.40 Sikkerhetskultur og risikoforståelse (møterom 5)

Cyberkrigføring

Audun Jøsang, professor, UiO

Helsesektorens digitale vern under en væpnet konflikt

Christian Jacobsen, informasjonssikkerhetsleder, Sykehuspartner HF

12.40-13.00 Pause

13.00 Lunsj og foredrag (plenumssal)

Hvor er vi i dag og hvor skal vi videre? Oppsummering av Normkonferansen 2022

Susanne Lie, Datatilsynet, Jan Gunnar Broch, Direktoratet, Christian Jacobsen, Sykehuspartner, Audun Jøsang, Uio og Marit Larsen Haar innleder, samtaler og svarer på spørsmål fra salen

14.30 Normkonferansen er slutt for i år

Fant du det du lette etter?
Ja Nei