Søk

Program: Normkonferansen tirsdag 22. november (dag 1)

Dag en består av plenumsforedrag og vil strømmes gratis.

09.00–10.30 Faglig program i plenum

Velkommen

Konferansier Aasta Margrethe Hetland, Sekretariatet for Normen, Direktoratet for e-helse

Åpning av Normkonferansen 2022

Ellen M. Rønning-Arnesen, statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet

Digital sikkerhet er en forutsetning for nødvendig digitalisering - hvor trengs det mer innsats?

Mariann Hornnes, direktør, Direktoratet for e-helse

Fra naboen til Putin; Sikker digitalisering av helsevesenet - i et endret trusselbilde

Line Coll, direktør, Datatilsynet

Nytt fra Helse- og omsorgsdepartementet

Sverre Engelschiøn og Ingebjørg Seim Samuelsen, Helse- og omsorgsdepartementet

10.30–11.00 Pause

11.00–12.10 Faglig program i plenum

"Nytt i Normen" - Hva har skjedd i Normen i 2022 og hva gjør vi i 2023

Arne Ingebrigtsen, rådmann Kristiansund, leder av styringsgruppen for Normen og Aasta Margrethe Hetland, leder sekretariatet for Normen

Trusler og trender i helsesektoren

Gunnar A. Johansen, leder HelseCert, Norsk Helsenett

Hva skjer der vi bor, i kommunene?

Torkjell Dahl, IT-sjef Ringerike kommune og styreleder KINS, Foreningen kommunal informasjonssikkerhet

Ny strategi for eID i offentlig sektor

Runar Ugelstad, seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet

12.10 – 13.10 Lunsj

13.10 – 15.00 Faglig program i plenum

Sikkerhet fra et spesialisthelsetjenesteperspektiv

Lars Erik Baugstø-Hartvigsen, informasjonssikkerhetsleder, Helse Vest RHF

Trusselvurdering for 2022

Trygve Skarning, Sykehuspartner HF og Richard Berntsen, Helse Nord IKT

"Hva ville du gjort?" - interaktive dilemmaoppgaver

Fasilitert av sekretariatet for Normen og Tøyen Impro (PS. Ingen deltagere trenger å spille skuespill..)

15.00 – 15.30 Pause

15.30 – 17.00 Faglig program i plenum

Sikkerhetskultur, bakteriell kultur og andre kulturer

Kai Røer, Forskningssjef, KnowBe4 Research AS

Pasientsikkerhet versus informasjonssikkerhet – en fornuftig balanse

Torkel Steen, overlege dr. med og prosjektleder, OUS HF

Pasientens informasjon - trygt og sikkert

Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Medisiner i maskiner: om tilsyn med legemiddelinformasjon og dataintegritet

Sjur Kåsin-Hevrøy, seniorrådgiver, Helsetilsynet

Digitalisering i en usikker tid

Hanne Tangen Nilsen, direktør, Sykehuspartner HF

17.00 Faglig program slutt

19.00 Middag

Fant du det du lette etter?
Ja Nei