Hopp til hovedinnhold
Søk

28. september: Kunstig intelligens, sikkerhet og persovern

Helse- og omsorgssektoren står overfor store utfordringer, slik som framtidens knapphet av kvalifisert helsepersonell, og kunstig intelligens kan være en viktig del av løsningen. Men for å realisere denne nytten i praksis må systemene som benytter kunstig intelligens være av god kvalitet. Sikre og robuste systemer er en del av dette. Personvern skal også ivaretas. 

Systemer som benytter kunstig intelligens i helsetjenesten må trenes med store mengder data, gjerne sensitive helseopplysninger. Sensitive data vil også gjerne benyttes ved bruk av systemer, og beregningene systemene gjør vil kunne ha stor påvirkning på individer og generell effektiviteten i sektoren. Det er livskritisk, som vi ser for oss! Derfor må sikkerhet og personvern ivaretas både i utvikling og ved bruk av systemer med kunstig intelligens i sektoren. 

 

Dette webinaret vil gi en kort innføring til sikkerhetsrisiko knyttet til kunstig intelligens samt introdusere to personvernfremmende teknologier som har potensial i helsesektoren: Syntetiske data og føderert læring. Kunnskap om sikkerhets- og personvernsrisiko og tilgjengelige løsninger er nødvendig for å kunne gjøre gode vurderinger av sikkerhets- og personvernrisiko i systemer som benytter kunstig intelligens og komme med eventuelle tiltak. 

 

Fra sekretariatet for Normen deltar seniorrådgiver Inger Anne Tøndel. 

 

Fra Nasjonalt senter for e-helseforskning deltar seniorrådgiver Alexandra Makhlysheva og stipendiat Per Atle Bakkevoll. 

 

Innholdet i webinaret vil ta utgangspunkt i en ny artikkel på normen.no: «Sikkerhetsrisiko i systemer som benytter kunstig intelligens - hva vet vi, og hva kan vi gjøre?».  Det vil også basere seg på en kommende kunnskapsoppsummering fra Nasjonalt senter for e-helseforskning om personvernfremmende teknologier for bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgssektoren. 

Når
28. september kl. 09:00-10:00
Hvor
Webinar
Meld deg på