Hopp til hovedinnhold
Søk

29. september: Registerrapportering – muligheter med SNOMED CT

Velkommen til nytt webinar i våre månedlige digitale lunsjmøter 29. september kl. 11:30 – 12:00.

Webinarserien arrangeres av Program kodeverk og terminologi – Felles språk (PKT). Tema i september er bruk av SNOMED CT i medisinske kvalitetsregistre. Hvilke registre har vi jobbet med? Hvilke effekter kan standardiserte språk i registerrapportering ha for EPJ-system, og hvilke ressurser og tjenester er tilgjengelige for leverandører? 

Dette arrangementet er rettet mot leverandører til helse- og omsorgstjenestene, virksomheter i sektoren som anskaffer og forvalter teknologi og programvare, eller dem som bare er nysgjerrige på kodeverk og terminologi. Arrangementet er spesielt relevant dersom du jobber med utvikling eller forvaltning av EPJ. 

Webinarserien er gratis og åpen for alle, men krever påmelding.

Agenda*

  • Introduksjon til SNOMED CT i medisinske kvalitetsregistre v/ Julie Vindenes Schultz og Marte Espnes Temre - Registeransvarlige i Seksjon Helsefaglig kodeverk og terminologi
  • Effekter av å ta i bruk SNOMED CT til registerrapportering v/ Anja Irene Ulseth-Skogan, prosjektleder Program kodeverk og terminologi
  • Tilgjengelige ressurser for leverandører v/ Anja Irene Ulseth-Skogan

*Med forbehold om endringer

Webinaret tar utgangspunkt i at tilhørere har grunnleggende forståelse om arbeidet i PKT. Ved behov for å øke forståelsen anbefaler vi disse sidene:

Vel møtt!

Når
29. september kl. 11:30 - 12:00
Hvor
Webinar
Meld deg på