Hopp til hovedinnhold
Søk

30. mars: Webinar om EHDS og sekundærbruk av helsedata

Direktoratet for e-helse ønsker velkommen til webinar om EHDS og sekundærbruk av helsedata torsdag 30. mars kl. 10.00 - 12.00

Hovedtemaet for webinaret er hvordan vi kan legge til rette for sikker og effektiv bruk av helsedata til sekundærformål på tvers av landegrenser i EU. Eksempler på sekundærbruk av helsedata er blant annet forsking og analyse.

Forslaget til forordning om EHDS danner et rettslig rammeverk for gjenbruk av helsedata til forskning, innovasjon og utforming av politikk. Vi vil få ulike perspektiver fra norske myndigheter, EU, helseregistre og leverandører.

Foreløpig agenda, med forbehold om endringer:

  • Velkommen v/Mariann Hornnes, direktør, Direktoratet for e-helse 
  • EHDS for sekundærbruk - omfang og status, v/Nils Olav Refsdal, underdirektør, HOD 
  • EUs motivasjon og ambisjoner for EHDS sekundærbruk av helsedata, v/Licinio Kustra Mano, Strategic Advisor for EHDS, European Commission 
  • Igangsatte og planlagte tiltak i Norge relatert til EHDS sekundærbruk av helsedata, v/Håvard Kolle Riis, avdelingsdirektør, Direktoratet for e-helse 

Ulike perspektiver på EHDS utfordringer og muligheter for sekundærbruk av helsedata:

  • Folkehelse- og beredskapsperspektivet v/Trine Orten Groven, Avdelingsdirektør, FHI
  • Registerperspektivet v/ Giske Ursin, Direktør, Kreftregisteret
  • Forskerperspektivet v/Pål Romundstad, Professor i epidemiologi, NTNU
  • Leverandørperspektivet v/Ledidi 

Paneldebatt, spørsmål/svar

Når
Torsdag 30. mars kl. 10.00-12.00
Hvor
Webinar
Påmeldingsfrist
29. mars
Meld deg på