Søk

7. september: Arkitektur- og standardiseringsdagen 2022

Bli med på Arkitektur- og standardiseringsdagen 7. september. Konferansen gjennomføres digitalt og er gratis, men du må huske å melde deg på.

Arkitektur og standardisering er avgjørende for helhetlig digitalisering i helse- og omsorgssektoren. Derfor, og for å skape en arena for dialog og kunnskapsutveksling, arrangerer Direktoratet for e-helse hvert år Arkitektur- og standardiseringsdagen.

Bli med på årets utgave – som er den fjerde i rekken. Her får du blant annet høre mer om:

  • arbeidet med den nye tjenesten Pasientens prøvesvar
  • forholdet mellom kodeverk og terminologi og standarder
  • data- og dokumentdeling, og EUs arbeid med deling av labsvar
  • hvordan standardisering bidrar til at helsepersonell slipper å dobbeltrapportere
  • hva som menes med semantisk samhandlingsevne

Se under for mer detaljert informasjon om programmet.

Tid og sted

  • Hvor: nettseminar, se påmeldingslenke under
  • Når: 7. september klokken 09.00–12.00

Målgruppe

Programmet er særlig tilrettelagt for arkitekter, prosjektledere, beslutningstakere og leverandører i helse- og omsorgssektoren, men er åpent for alle med interesse for fagfeltet.

Påmelding

Bruk denne lenken for å melde deg på. Det er gratis, men husk å melde deg på innen fristen: 2. september.

Programmet

Lucie Aunan, Direktoratet for e-helse: Velkommen – dette jobber vi med nå
Informasjon om prosjektene som pågår

Semantisk samhandlingsevne – en introduksjon, ved Georg Ranhoff og Espen S. Seland, Direktoratet for e-helse
Semantisk samhandlingsevne handler om innholdet av data, relasjonen mellom dem og formatet informasjonen utveksles på. God samhandlingsevne bygger blant annet på standardisering av data i helse- og omsorgssektoren og har stor betydning for helsepersonell og arbeidsprosesser.

Helhetlige arbeidsprosesser med kodeverk og terminologi, ved Mona Stedenfeldt, seksjonsleder for informasjonsforvaltning og teamleder for kodeverk og terminologi i Helseplattformen.
Helseplattformen bruker terminologien SNOMED CT med koblinger til kodeverk i den nye journalløsningen. Formålet er tilrettelegging av helseopplysninger, slik at informasjonsbehov og dokumentasjonskrav for helsepersonell dekkes. Vi deler erfaringer fra oppstarten og eksempler på bruk.

Pasientens prøvesvar - fra fragment til helhet, ved Cato Gjørven og Svein Olav Olden, Norsk helsenett SF (NHN)
Pasientens prøvesvar (tidligere NILAR) er en ny informasjonstjeneste som skal samle og tilgjengeliggjøre prøvesvar på tvers av helsesektoren, uavhengig av hvem som har bestilt undersøkelsen og hvor den er utført. Pasientens prøvesvar er avhengig av at både rekvirent og laboratorium benytter samme kodeverk i utvekslingen av informasjon.

Informasjonsflyt på nye måter, ved Daniel Karlsson, Socialstyrelsen i Sverige, og Erik Hedlund, Direktoratet for e-helse
Helse- og omsorgssektoren har behov for mer effektiv samhandling for å øke tilgjengeligheten til relevante helseopplysninger. Data- og dokumentdeling er samhandlingsformer som vil bidra til å dekke behovet, og som det forventes vil få økt utbredelse framover. EU legger også til rette for økt deling av helseopplysninger på tvers av landegrensene. Det blir en gjennomgang av EU sitt arbeid med deling av labsvar ved bruk av dokumentdeling.

Sekundærbruk av helsedata, ved Philip Skau i Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)
Helsedata kan hentes på mange måter. En ønsket retning er å unngå dobbeltrapportering. Bruk av standardiserte helseopplysninger i journalene åpner for å høste rådata, slik at helsepersonell ikke trenger å rapportere inn på nytt.

Standardisering og kodeverk, ved Georg Ranhoff, Direktoratet for e-helse
Kodeverk og terminologi inngår i standarder. Det ene er ikke mulig uten det andre. Det gjenspeiles i økt samarbeid om standardisering internasjonalt. Bred involvering av helsepersonell og teknologer i standardiseringsarbeidet er avgjørende for å møte brukerne sine behov og legge til rette for innovasjon og næringsutvikling.

Velkommen til Arkitektur- og standardiseringsdagen 2022!

Kontakt

Hvis du lurer på noe om arrangementet, send en e-post til [email protected].

 

 

Når
7. september 2022
Pris
Gratis, men husk påmelding
Påmeldingsfrist
02. september
Meld deg på
Fant du det du lette etter?
Ja Nei