Søk

Velkommen til Arkitektur- og standardiseringsdagen 2020!

8. september inviterer Direktoratet for e-helse til ein spennande, digital fagdag. Tema for dagen er grunnmur for samhandling og innovasjon. Aktuelle tema er nasjonal arkitekturstyring, dokumentdeling og historier frå aktørar som har implementert løysingar med basis i tenester på felles grunnmur.

samarbeid_ehelseillustrasjon
Grunnmur bind alt vi gjer saman. Byggeklossane i grunnmuren er viktige som enkeltkomponentar og saman som heilskap.

Innlegga skal bidra til betre forståing for kva felles grunnmur er og kvifor han er eit fundament for verksemder som ønsker å utvikle nye nasjonale, regionale og lokale e-helseløysingar. Deltakarane vil få innsikt i

•    kva felles grunnmur for digitale tenester er
•    behov for grunnmur for å bygge nye digitale løysingar
•    dokumentdeling som samhandlingsform
•    aktørar som har tatt i bruk grunnmur for tenestene sine
•    samarbeid om arkitekturstyring og standardar

I tillegg vil vi gi informasjon om korleis aktørar som ønsker det kan bidra inn i det nasjonale samarbeidet.

ASdagen 2019
Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse, opna konferansen i fjor. Hun sa blant anna at det å få til standardisering av e-helse er basert på felles innsats. 

I fjor samla den første arkitektur- og standardiseringsdagen nærare 250 deltakarar frå heile landet. I år gjennomførast arrangementet som eit webinar opent for alle, men passar særskild for arkitektar, IT-prosjektleiarar og –beslutningstakara, leverandørar og personar som jobbar med anskaffingar i helse- og omsorgssektoren. 

Program og påmelding

Program for Arkitektur- og standardiseringsdagen 2020 (PPT)

Lenke til webinaret sendast på epost til alle som har meldt seg på via påmeldingsskjemaet. Påmeldingsfrist 4. september kl. 14.00.

Spørsmål?

Ta kontakt med oss på [email protected]

Når
8. september 2020
Hvor
Webinar - påmeldingen er stengt
Påmeldingsfrist
04. september
Fant du det du lette etter?
Ja Nei