Søk

Velkommen til nettseminar om helsespråk

Et godt og klart helsespråk er nødvendig for både helsepersonell, pasienter, pårørende og publikum.

I en ny bok skriver 25 forfattere om ulike sider ved språk og kommunikasjon i helsetjenesten. I nettseminaret presentes smakebiter av innholdet i boka.

Språkrådet, Helse Sør-Øst RHF, Direktoratet for e-helse og Gruppe for norsk medisinsk fagspråk er arrangører i samarbeid med Tidsskrift for Den norske legeforening.

Program

  • Professor Erlend Hem: Hva er helsespråk?
  • Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke: Hvorfor er helsespråk viktig?
  • Direktør Åse Wetås, Språkrådet: Godt språk gjev gode helsetenester
  • Fungerende direktør Karl Vestli, Direktoratet for e-helse: Vi trenger et felles helsespråk
  • Viseadministrerende direktør Jan Frich, Helse sør-øst: Klarspråk i pasientkommunikasjon
  • Medisinsk redaktør Petter Gjersvik: Fagspråk på norsk
  • Seniorrådgiver Bente Christensen: Sykepleierterminologi – hvorfor det?
  • Professor Johan Tønnesson: Ti teser om klarsprå
  • Professor Magne Nylenna: Helsespråk i bokform

Nettseminaret er åpent for alle og overføres fra Vitensenteret i Kreftforeningen og kan følges på https://livestream.kreftforeningen.no/

Når
21. mai 2021 kl. 10.00 - 12.00
Hvor
Nettseminar
Pris
Gratis - åpent for alle
Fant du det du lette etter?
Ja Nei