Søk

Velkommen til webinar: Smidig standardisering – er det mulig?

Direktoratet for e-helse inviterer til til webinar om standardisering og normering onsdag 9. juni 08.30–09.15.

Lenke til webinaret

På grunn av stor påmelding ble webinaret gjennomført på Vimeo. Det ble gjort opptak av sendingen og den kan ses på https://vimeo.com/558987948

Målgruppe

Målgruppen er prosjektledere, IT-arkitekter, beslutningstakere og andre som benytter e-helsestandarder ved utvikling av e-helseløsninger.

Dette skal vi snakke om 

Felles standarder er en forutsetning for at helsepersonell og innbyggere skal kunne dele og utveksle helseinformasjon digitalt. Erfaringer fra koronapandemien har vist hvor viktig det er at nye e-helsetjenster kan etableres hurtig og tas i bruk på en effektiv måte. Samtidig er standardisering helt avgjørende for å få de ulike systemene til å snakke sammen. 

Tradisjonelt har det å utvikle, tilpasse og få erfaringer med standarder vært tidkrevende, men når kravene til hurtig tjenesteutvikling øker, bør også standarder kunne videreutvikles og tas i bruk tilsvarende raskt.

Et kjernespørsmål er derfor: Er det realistisk å standardisere like raskt som det må etableres nye e-helseløsninger?

På webinaret vil du og få høre om direktoratets normerende rolle og hvordan direktoratet arbeider med normering og standardisering for at dette arbeidet skal være så smidig og effektivt som mulig.

De som skal snakke fra direktoratet er:

  • Georg F. Ranhoff, fungerende leder internasjonale standarder og normering
  • Magnus Andre Alsaker, seksjonsleder normering

Meld deg på i dag

Webinaret er gratis og åpent for alle. Det legges opp til 30 minutter med presentasjon og 15 minutter til spørsmål og svar.

Alle som ønsker å delta må melde seg på og vil få tilsendt e-post med lenke til seminaret. 

Påmeldingsfristen er mandag 7. juni kl. 14.00.

Om standardisering og normerende produkter

Direktoratet for e-helse publiserer normerende dokumenter som gir rammer og retningslinjer for IKT-utviklingen i helse- og omsorgssektoren. Dokumentene kan være laget av direktoratet, eller av andre aktører.

De normerende dokumentene er kategorisert på fire nivå: obligatoriske standarder, anbefalte standarder, retningslinjer og veiledere.

Webinar Øyvind Eide
Bli med på webinar om standardisering og normering onsdag 9. juni. Foto: Øyvind Eide.
Når
9. juni kl. 8.30–9.15
Hvor
Webinar
Påmeldingsfrist
07. juni
Meld deg på
Fant du det du lette etter?
Ja Nei