Søk

Endringer i kodeverk på Volven

Oversikt over endringer i kodeverk på Volven.no i 2022 og 2021

Volven.no inneholder en oversikt over kodeverk som benyttes i nasjonale e-helse-standarder og -spesifikasjoner. Volven.no inneholder også definisjonskataloger med begrepsdefinisjoner for ulike områder av helse- og omsorgssektoren.

Denne siden gir en oversikt over viktige endringer i kodeverk som publiseres på Volven.no.

Endringer 01.12.2022

Kodeverk

Beskrivelse av endring

7403 Produktgruppe

Satt status 99 på koder som er markert Utgått

7404 Metode for utlevering av vare

Satt status 99 på koder som er markert Utgått

7419 Feilmeldingskodeverk for eResept

Satt status 99 på koder som er markert Utgått

7439 Type (strukturering av vilkår)

Satt status 99 på koder som er markert Utgått

7461 Kode for årsak til fri egenandel

Endret kodetekst (S – Svangerskap)

7478 Kortdose

1 kodetekst revidert

7488 Bruksområde til etikett

1 ny kode

8658 Tjenestetyper for statlig forvaltning

1 ny kode

9501 SYSVAK vaksinetyper

1 ny kode

9554 Preparat

1 ny kode

9602 Dokumenttyper

1 ny kode

Endringer 11.11.2022

Kodeverk

Beskrivelse av endring

7484 Enhet for kvantum/pakningstype

1 ny kode

9033 Slektskap mv. til pasient

3 nye koder (Medfar, Halvbror og Halvsøster)

9501 SYSVAK vaksinetyper

1 ny kode

9554 Preparat

1 ny kode

Endringer 03.11.2022

Kodeverk

Beskrivelse av endring

7448

7 nye koder, inaktivert 1 kode

7478

1 ny kode

8240

Endret samling til Epikrise (elektronisk melding)

8302

Inaktivert kodeverket

8340

Endret samling til Laboratorieundersøkelser

9602

Oppdatert 2 koder. 1 ny kode. Se separat beskrivelse

Endringer i kodeverk 9602 Dokumenttyper 1.11.2022

Følgende endringer vil bli gjort i kodeverk 9602 Dokumenttyper:

Kode og kodetekst etter oppdatering på Volven.no

Endring

E00-1 Bildediagnostikk

Endret kodetekst fra «Bildediagnostikk og andre medisinske bilder»

E01-2 Bildediagnostiske svar

Endret kodetekst fra «Diagnostiske bilder»

Endret kodemening

Begrunnelse

Dokumentdelingsprosjektet i Helse Vest har kommet med innspill om at det mangler en kode for å angi dokumenttypen «Bildediagnostiske svar».

Det er kodeverk 9602 Dokumenttyper som blir benyttet for å angi type dokument. Dette kodeverket har status «Til utprøving».

Kodeverket ble opprettet i 2016 for å kunne angi dokumenttyper i IHE XSD metadata (HIS 1169:2016). Standarden var på høring, inkludert kodeverket. Kodeverket prøves nå ut gjennom de regionale dokumentdelingsprosjektene.

Mange DIPS-sykehus har mappet bildediagnostiske svarrapporter (radiologisvar) til en eksisterende dokumenttype som heter «Diagnostiske bilder», kode E01-2. Dette er sannsynligvis gjort siden kodeverk 9602 Dokumenttyper mangler en kode for bildediagnostiske svar.

Siden koden E01-2 allerede er benyttet i løsninger som er i bruk, er det ønsket å endre kodeteksten fra «Diagnostiske bilder» til «Bildediagnostiske svar» slik at kodeteksten er beskrivende for slik den blir benyttet i løsninger som er i produksjon. Helseregionene slipper da å konvertere svarrapporter som allerede er tilgjengelig i produksjon til ny kodeverdi hvis kodeteksten endres til «Bildediagnostiske svar» og kodeverdien beholdes.

Endringer 12.10.2022

Kodeverk

Beskrivelse av endring

7448

Oppdatert 2 koder

9550

Lagt til 3 kodeverk

9513

Endret samling til Henvisning (elektronisk melding)

9536

Endret samling til Pleie og omsorg

Inaktiverte kodeverk 15.10.2022

I løpet av de siste par årene har Direktoratet for e-helse trukket tilbake en rekke standarder. Disse har status som historiske dokumenter og skal ikke lenger brukes. Vi har nå gått igjennom de historiske standardene. Kodeverk som ikke lenger er i bruk blir inaktivert medio oktober 2022.

Oppdatert kodeverksliste 29.09.2022

Endringer 29.09.2022

Kodeverk

Beskrivelse av endringer

7403

Inaktivert sugekateter (5030106)

3404

Endret kode: Samisk navn (Nordlánnda) for Nordland (18)

Inaktivert kode: Finnmark Finnmárku (20), samt noen enkle rettinger

9501

Lagt til tekst om produsent på følgende koder:

CBA01

Omikron BA.1 Covid-19 mRNA vaksine. BioNTech og Pfizer

CBA45

Omikron BA.4-5 Covid-19 mRNA vaksine. BioNTech og Pfizer

SBA01

Omikron BA.1 Covid-19 mRNA vaksine. Moderna

9554

Lagt til tekst om produsent på følgende koder:

CBA01_001

Comirnaty Original/Omicron BA.1. BioNTech og Pfizer

CBA45_001

Comirnaty Original/Omicron BA.4-5. BioNTech og Pfizer

SBA01_001

Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1. Moderna

8270

Ansvarlig organisasjon av kodeverket er oppdatert

8271

Ansvarlig organisasjon av kodeverket er oppdatert

8272

Ansvarlig organisasjon av kodeverket er oppdatert

  Endringer 20.09.2022

  Kodeverk

  Navn på kodeverk

  9501

  SYSVAK vaksinetyper

  Endring: Lagt til koden CBA45. Fjernet kodene IMV01, POX01

  9554

  Preparat

  Endring: Lagt til 3 preparat, fjernet 2

  3402

  Kommunenummer og regionale spesialkoder

  Endring: 5025 Røros kommune har innført tospråklig navn, Røros – Rossen, 5001 Trondheim kommune har innført tospråklig navn, Trondheim - Tråanten

  7538

  Nytt kodeverk til utprøving i m25/PLL: Type medisinsk varsel

  Kodeverket benyttes for å beskrive hva slags varsel som er håndtert av lege ved interaksjon, dobbeltforskrivning og legemiddelreaksjon i PLL

  Koder:

  1 Legemiddelreaksjon

  2 Interaksjon

  3 Dobbeltforskrivning

  8202

  Type laboratoriemelding (OID=8202)

  Endring: Nye koder MORS Mors og BLD Bildediagnostikk

  9298

  Status rettslig grunnlag

  Inaktivert kode 52 Aktuelt rettslig grunn for bruk av tvang etter annen lovgivning

  9300

  Rettslig grunnlag

  Endring i tekst på kodene LP5.1 og LP5.4

  Endringer 09.09.2022

  Kodeverk

  Navn på kodeverk

  9501

  SYSVAK vaksinetyper

  Endring: 2 nye koder

  9554

  Preparat

  Endring: 2 nye koder

  7439

  Type (strukturering av vilkår)

  Endring: Flere koder markert som Utgått

  7488

  Bruksområde til etikett Endring: Lagt til en kode

  Endringer 24.08.2022

  Endringer publisert 16.08.2022 er reversert, med unntak av endringene i kodeverkene under:

  Kodeverk

  Navn på kodeverk

  9501

  SYSVAK vaksinetyper

  Endring 16.8: 2 nye koder

  9554

  Preparat

  Endring 16.8: 2 nye koder

  Endringer 16.08.2022

  Kodeverk

  Navn på kodeverk

  8408

  Sted

  8607

  Fremkomstmiddel

  8618

  Arbeidsgivers bransje

  9172

  Overordnet type forløp

  9177

  Typer utfall av hendelser

  9183

  Type utstyr som anvendes i stråleterapi

  9189

  Gruppering av typer hendelser

  9321

  Nasjonale pasientforløp psykisk helse og rus type forløp

  9322

  Nasjonale pasientforløp psykisk helse og rus type hendelser

  9323

  Nasjonale pasientforløp PHR utfall klinisk beslutning

  9325

  Nasjonale pasientforløp PHR utfall utførte aktiviteter

  9326

  Nasjonale pasientforløp PHR utfall avslutning

  9327

  Pakkeforløp psykisk helse og rus

  9330

  Nasjonale pasientforløp for smertetilstander eller utmattelse type forløp

  9331

  Pakkeforløp hjerneslag type forløp

  9332

  Helhetlig pasientforløp for smertetilstander type hendelser

  9333

  Pakkeforløp hjerneslag type hendelser

  9334

  Pakkeforløp hjerneslag utfall avslutning

  9375

  Nasjonalt pasientforløp smertetilstander utfall oppsummerende samhandlingskonsultasjon med klinisk beslutning

  9376

  Nasjonalt pasientforløp smertetilstander utfall avslutning

  9501

  SYSVAK vaksinetyper

  9554

  Preparat

  Endringer 29.06.2022

  Kodeverk

  Navn på kodeverk

  7403

  Produktgruppe

  Endring: Lagt til 1 kode

  7419

  Feilmeldingskodeverk for eResept

  Endring: Inaktivert 1 kode

  7488

  Bruksområde til etikett

  Endring Lagt til 1 kode

  8279

  Meldingens funksjon

  Endring: Lagt til 4 koder relatert til KPR.

  8392

  GTT Skadens alvorlighetsgrad

  Endring: Endret kodetekster

  9501

  SYSVAK vaksinetyper

  Endring: Lagt til 2 koder

  9554

  Preparat

  Endring: Lagt til 2 koder

  Endringer 15.06.2022

  Nye koder for meldepliktige funn MSIS

  Varsling av meldepliktige funn til MSIS kan gjøres ved hjelp av koder fra kodeverk 8269 Kommentar til svarrapport i feltet Kodet kommentar (Message/ServReport/CodedComment) i Svarrapport v1.4.

  Det vil bli opprettet nye koder som kan tas i bruk 15.06.2022. Siste frist for å ta de nye kodene i bruk er 01.01.2023. Enkelte eldre kodeverdier vil utgå fra 01.01.2023.

  Oversikt over endringer i kodene (pdf)

  Endringer i 8666 Felles tjenestetyper

  Endringene blir lagt inn på volven.no 15. juni og vil bli tilgjengelige i Adresseregisteret 15. august.

  Nye tjenestetyper:

  • 15 Naprapati
  • 16 Osteopati

  Endret navn (rettet skrivefeil):

  • R Rus- og avhengighet endres til R Rus og avhengighet

  Endringer 09.06.2022

  Kodeverk

  Navn på kodeverk

  7448

  Legemiddelform

  Endring: Lagt til nye koder, reaktivert 1 kode og inaktivert 1 kode

  8269

  Kommentar til svarrapport

  Endring: Lagt til 3 nye koder relatert til MSIS

  8471

  Kontaktperson type

  Endring: Lagt til 1 kode

  8476

  Type enhet

  Endring: Lagt til 1 kode

  8666

  Felles tjenestetyper

  Endring: Nye koder for Naprapati og Osteopati

  9018

  Språk

  Endring: Erstattet av kodeverk 3303 Språk

  9501

  SYSVAK vaksinetyper

  Endring: Lagt til 1 kode

  9554

  Preparat

  Endring: Lagt til 1 kode

  9560

  Type måling H-S

  Endring: Erstattet av kodeverk 8497 Type måling HST

  Endringer 11.05.2022

  Kodeverk Navn på kodeverk
  3303

  Språk

  Endring: Mindre justeringer i forklaringsfelt

  9038

  Typer organisatoriske enheter

  Endring: Kodeverket er inaktivert. Kodeverket har ikke koder, har ikke vært i bruk, og er ikke bearbeidet siden 2004.

  9039

  Relasjoner mellom organisatoriske enheter

  Endring: Kodeverket er inaktivert. Kodeverket har ikke koder, har ikke vært i bruk, og er ikke bearbeidet siden 2004.

  9042

  Offisielle koder for enhetstype

  Endring: Kodeverket er inaktivert. Kodeverket har ikke koder, har ikke vært i bruk, og er ikke bearbeidet siden 2004.

  9043

  Landkoder

  Endring: Makedonia endret til Nord-Makedonia. For øvrig mindre justeringer for å harmonisere opp mot Språkrådets anbefalinger vedrørende navn på stater

  9501

  SYSVAK vaksinetyper

  Endring: Lagt til 1 kode

  9554

  Preparat

  Endring: Lagt til 1 kode

  Endringer 05.05.2022

  Kodeverk Navn på kodeverk
  7305

  Moderator

  Endring: Oppdatert beskrivelse

  7434

  Refusjonshjemmel diagnose ICPC

  Endring: Lagt til en kode

  8202

  Type laboratoriemelding

  Endring: Slettet forklaring til CLIN

  8219

  Kodeverk for patologisk-anatomiske undersøkelser

  Endring: Oppdatert beskrivelse

  8231

  Type tekstsvar

  Endring: Oppdatert beskrivelse

  8232

  Forbehandling

  Endring: Lagt til beskrivelse

  8239

  Forholdsoperatorer i svarrapportering av medisinske tjenester

  Endring: Lagt til beskrivelse

  8243

  Type tekstsvar i tekstlig resultat i svarrapportering av medisinske tjenester

  Endring: Lagt til beskrivelse

  8244

  Avviksmarkør i svarrapportering av medisinske tjenester

  Endring: Lagt til beskrivelse

  8268

  Type identifikator

  Endring: Endret beskrivelse og kodetekster

  8269

  Kommentar til svarrapport

  Endring: Lagt til beskrivelse

  8271

  Resistens

  Endring: Lagt til beskrivelse

  8327

  Offisiell personidentifikasjon

  Endring: Oppdatert beskrivelse, endret kodetekst til HNR

  8351

  Prøvemateriale

  Endring: Oppdatert beskrivelse

  8352

  Anatomisk lokalisasjon

  Endring: Oppdatert beskrivelse

  9560

  Type måling H-S

  Endring: Endret samling til NPR-samlingen

  9561

  Enhet H-S

  Endring: Endret samling til NPR-samlingen

  Endringer 31.03.2022

  Kodeverk Navn på kodeverk
  7800

  Legemiddelform (Pharmaceutical dose form) LIST-ID i SPOR: 200000000004

  Endring: Lagt til engelsk beskrivelse

  7801

  Kombinert legemiddelform (Combined pharmaceutical dose form) LIST-ID i SPOR: 200000000006

  Endring: Lagt til engelsk beskrivelse

  7802

  Kombinert term (Combined term) LIST-ID i SPOR: 200000000007

  Endring: Lagt til engelsk beskrivelse

  7803

  Kombinasjonpakning (Combination Package) LIST-ID i SPOR: 200000000008

  Endring: Lagt til engelsk beskrivelse

  Endringer 18.03.2022

  Kodeverk Navn på kodeverk Endring
  7419 Feilmeldingskodeverk for eResept Tre nye koder
  7448 Legemiddelform Fem inaktiveringer
  7461 Kode for årsak til fri egenandel Endringer i beskrivelse av hvilke områder som kan bruke egenandelskodene (kode F, J og O)
  7488 Bruksområde til etikett En ny kode
  7800 Legemiddelform (Pharmaceutical dose form) LIST-ID i SPOR: 200000000004 Førstegangspublisering av koder. Endret status
  7801 Kombinert legemiddelform (Combined pharmaceutical dose form) LIST-ID i SPOR: 200000000006 Førstegangspublisering av koder. Endret status
  7802 Kombinert term (Combined term) LIST-ID i SPOR: 200000000007 Førstegangspublisering av koder. Endret status
  7803 Kombinasjonpakning (Combination Package) LIST-ID i SPOR: 200000000008 Førstegangspublisering av koder. Endret status
  9060 Kategori helsepersonell Reaktivering av kode MT - Manuellterapeut
  9257 Vedrørende informasjon til nærmeste pårørende om vedtak som innebærer bruk av tvang Kodetekst endret (II1)
  9274 Informasjon til nærmeste pårørende ved etablering av tvunden observasjon/TPH Kodetekst endret (II1)
  9311 Om nærmeste pårørende er gitt anledning til å uttale seg ved etablering av tvungen observasjon/TPH Kodetekst endret (ITU)
  Oppdateringer av kodeverk i NPR-samlingen
  7331 Tjenestetype i helse- og omsorgstjenesten Ny kode 4 Våken og andre endringer
  7334 Respirasjon Endringer i beskrivelse og forklaring
  8445 Ventetid sluttkode Ny kode 7 Pasienten er henvist til avtalespesialist
  8451 Fagområde Nye koder (601 og 602) og endring i kode 105
  8607 Fremkomstmiddel Ny kode C Sparkesykkel

  Endringer 21.02.2022

  Kodeverk Navn på kodeverk Endring
  7448 Legemiddelform Flere inaktiveringer/revisjoner og nye koder
  8279 Meldingens funksjon Ny kode NPR_RAA, endret beskrivelse til NPR_RAD
  9603 Sperring og nekting av dokumenter

  NORN-FPB inaktiveres, ny kode NORN_FPB

  NORN-DUP inaktiveres, ny kode NORN_DUP

  NORN-ANG inaktiveres, ny kode NORN_ANG

  Endringer 04.02.2022

  Kodeverk Navn på kodeverk Endring
  7403 Produktgruppe Flere inaktiveringer og nye koder
  9501 SYSVAK vaksinetyper Ny kode
  9550 Vaksine som krever årsak til vaksinasjon Ny kode
  9554 Preparat Ny kode og inaktivering

  Endringer 01.02.2022

  Kodeverk Navn på kodeverk Endring
  7498 Kilde til opplysninger Status og eier
  7512 Kritisk medisinsk tilstand Status og eier
  7513 Kritisk medisinsk tilstand - begrunnelse Status og eier
  7514 Annen allergi som kritisk informasjon Status og eier
  7515 Intubasjonsproblem som kritisk informasjon Status og eier
  7516 Mulighet for maskeventilasjon Status og eier
  7517 Pågående behandling som kritisk informasjon Status og eier
  7518 Implantater som kritisk informasjon Status og eier
  7519 Smittetype som kritisk informasjon Status og eier
  7520 Alvorlighetsgrad Status og eier
  7521 Sannsynlighet Status og eier
  7522 Prosedyreendringer som kritisk informasjon Status og eier
  7523 Kilde til informasjon Status og eier
  7524 Bekreftelse på kritisk informasjon Status og eier
  7525 Kommunikasjonsvansker Status og eier
  7604 Innbyggers innmelding av behov for endring av opplysninger i Kjernejournal Status og eier
  7650 Typer av kritisk informasjon Status og eier
  7651 Underkategorier av kritisk informasjon Status og eier
  8480 Pakkeforløp kreft Satt inn kodeverdier
  8202 Type laboratoriemelding Endret beskrivelse
  1104 Obligat Inaktivert
  8116 ID-type for personer Endret forklaring på koder
  8150 Sosioøkonomisk livssituasjon Inaktivert
  8279 Meldingens funksjon En ny kodeverdi

  Endringer 14.01.2022

  Kodeverk Navn på kodeverk Endring
  7110 ICD-10 Korrigering av tittel (7112), ansvarlig organisasjon og lenker til ressurser
  7112 Multiaksial klassifikasjon i psykisk helsevern for barn og unge (PHBU)
  7170 ICPC-2
  7180 ATC
  7171 ICPC-2B
  7210 NCSP
  7220 NCMP
  7250 ICF
  7270 NCRP
  7275 Norsk klinisk prosedyrekodeverk
  7280 Norsk laboratoriekodeverk
  7497 Reaksjonstyper

  Flere tekstlige endringer, f.eks. mht. bruken av ordet "Alvorlig".

  Inaktivering av kode 11 (bruk kode 10)

  Inaktivering av kode 19 (bruk kode 19)

  7537 Individuell stønad - søknad om Fjernet blankt tegn foran kodeverkets navn
  8131 AnnenFraversarsak Fjernet blankt tegn foran kode. Gjelder Sykmeldingsattest/Legeerklæring (elektronisk melding)
  8133 AktivitetIkkeMulig/MedisinskeArsaker
  8134 Restriksjonskode
  8202 Type laboratoriemelding Nye koder for fagområder
  8471 Kontaktperson type Justering av kodetekster til kode 16 og 17
  8705 Individuell plan foreligger Fjernet blankt tegn foran 4 kodetekster
  9017 Kvalitet av opplysninger i EPJ Fjernet blankt tegn foran Referanse
  9018 Språk
  9055 Type begrepsrelasjon
  9151 Tjenestetype i helse- og omsorgstjenesten Reversering av endringer knyttet til IPLOS
  9209 Fjernet blankt tegn foran kodetekst

  Endringer 05.1.2022

  Kodeverk Navn på kodeverk Endring
  7427 Hjemmel for refusjon med medisinsk begrunnelse - ny forskrift Ny kode 992 - Vaksinasjon mot covid-19
  7480 Enhet for dosering 5 nye koder
  7488 Bruksområde til etikett 2 nye koder
  7452 Enhet for pakning 2 nye koder, 1 inaktivert
  9090 Måleenhet for legemidlers styrke

  Flere inaktiveringer, erstatninger og nye koder:

  Ny kode

  Pst

  PstWV

  PstWW

  PstVV

  AfU

  Erstatter kode

  %

  %w/v

  %w/w

  %v/v

  antigen enheter

  9501 SYSVAK vaksinetyper 3 nye vaksiner
  9550 Vaksine som krever årsak til vaksinasjon
  9554 Preparat

  Endringer 10.12.2021

  Kodeverk

  Navn på kodeverk

  Endring

  9266

  Klageinstanser

  Oppdatert Ansvarlig organisasjon, beskrivelse og kode (erstattet Fylkesmannen med Statsforvalteren)

  7515

  Intubasjonsproblem som kritisk informasjon

  Kjernejournal: lagt inn nye koder (2A og 2B), inaktivert kode (2). Oppdatert kodetekster.

  7517

  Pågående behandling som kritisk informasjon

  Oppdatert kodeverdi 7

  7461

  Kode for årsak til fri egenandel

  Oppdatering av kodetekster (kode A, K, S og Y)

  Oppdateringer i NPR-samlingen

  8436

  Type klage

  Oppdatert kodeverdi 4 (erstattet Fylkesmannen med Statsforvalteren)

  9347

  Type hendelse i tjeneste i helse- og omsorgstjenesten

  Nytt kodeverk

  9348

  Type hendelse i sak i helse- og omsorgstjenesten

  Nytt kodeverk

  9349

  Type hendelse ved anvendelse av tvang i helse- og omsorgstjenesten

  Nytt kodeverk

  9350

  Midlertidig stopp

  Nytt kodeverk

  9351

  Omfang

  Nytt kodeverk

  9560

  Type måling H-S

  Nytt kodeverk

  9561

  Enhet H-S

  Nytt kodeverk

  9570

  Type måling radiologi

  Nytt kodeverk

  9571

  Enhet radiologi

  Nytt kodeverk

  9111

  Funksjonstype

  Endret navn og beskrivelse

  9151

  Tjenestetype i helse- og omsorgstjenesten

  Endret navn, beskrivelse og koder

  9165

  Funksjonsverdi

  Endret navn og beskrivelse

  9166

  Funksjonsverdi syn

  Endret beskrivelse og satt status til «I bruk»

  9167

  Funksjonsverdi hørsel

  Endret beskrivelse og satt status til «I bruk»

  9168

  Privat ikke-betalt hjelp

  Endret navn, beskrivelse og satt status til «I bruk»

  9171

  Vedtak

  Endret beskrivelse

  9188

  Koordinator

  Endret navn og inaktivert koder

  9335

  Bosituasjon

  Endret beskrivelse og satt status til «I bruk»

  9336

  Individuell plan

  Endret beskrivelse

  9337

  Behov for bistand

  Endret beskrivelse og satt status til «I bruk»

  9338

  Mottar bistand

  Endret beskrivelse og koder

  9339

  Behov for transport

  Endret beskrivelse og satt status til «I bruk»

  9340

  Mottar transporttjeneste

  Endret beskrivelse og satt status til «I bruk»

  9341

  Type kontaktperson

  Endret beskrivelse

  9342

  Type observasjon i helse- og omsorgstjenesten

  Kodeverket har fått nytt navn/beskrivelse og er helt omstrukturert. Mange nye koder, koder er fjernet og mange endrede kodetekster

  9343

  Risiko underernæring vurdert

  Endret beskrivelse og satt status til «I bruk»

  9344

  Metode rehabilitering utredet

  Endret navn, beskrivelse og satt status til «I bruk

  9345

  Utfall rehabilitering utredet

  Endret navn, beskrivelse, kodetekster og satt status til «I bruk»

  9346

  Velferdsteknologi

  Endret navn, beskrivelse og satt status til «I bruk»

  Endringer 01.12.2021

  Kodeverk Navn på kodeverk Endring
  3402 Kommunenummer og regionale spesialkoder Korrigert angivelse av fylke for 3018 Våler (Viken) og 3419 Våler (Innlandet)
  7478 Kortdose Flere inaktiveringer og flere nye koder
  7851 Administrasjonsvei ernæring Inaktivert kodeverdi 98

  Endringer 11.11.2021

  Kodeverk Navn på kodeverk Endring
  7435 Refusjonshjemmel diagnose ICD En ny kode
  7488 Bruksområde til etikett En ny kode
  9060 Kategori helsepersonell Tre nye koder

  Endringer 27.10.2021

  Kodeverk Navn på kodeverk Endring
  7435 Refusjonshjemmel diagnose ICD En ny kode (I95.1)
  7478 Kortdose

  Flere inaktiveringer og nye koder, en endring

  7488 Bruksområde til etikett Flere inaktiveringer
  9501 SYSVAK vaksinetyper En ny kode
  9550 Vaksine som krever årsak til vaksinasjon En ny kode
  9554 Preparat En ny kode

  Endringer 21.10.2021

  Kodeverk Navn på kodeverk Endring
  7404 Metode for utlevering Inaktivering av kode M
  7448 Legemiddelform En inaktivering (495) og en revidering (653)
  7479 Forholdsregel ved inntak En reaktivering og flere nye koder
  8658 Tjenestetyper for statlig forvaltning Ny kode 13 - Sentral forskrivningsmodul

  Endringer 04.10.2021

  Kodeverk Navn på kodeverk Endring
  7479 Forholdsregel ved inntak Flere inaktiveringer og nye koder
  8432 Kontakttype Justeringer av kode 6 og 7
  8498 Årsak til avslutning eller utsettelse av operasjon Nytt kodeverk
  9275 Vedtak etter psykisk helsevernloven Fjernet kode 16
  9323 Pakkeforløp PHR utfall klinisk beslutning Ny kode N
  9327 Pakkeforløp psykisk helse og rus Ny kode D12CN

  Endringer 23.09.2021

  Kodeverk Navn på kodeverk Endring
  8420 Avvikende psykososiale forhold Koder tatt bort fra Volven. Publiseres i stedet på ehelse.no
  7439 Strukturerte vilkår Inaktivering av kode 21 og 23
  7419 Feilmeldingskodeverk i eResept Reaktivering av kode 147 "Sertifikat utløpt"
  7478 Kortdose Flere inaktiveringer og nye koder
  9603 Sperring og nekting av dokumenter Fire nye koder

  Endringer 17.09.2021

  Kodeverk Endring
  9501 Vaksinetyper En ny kode
  9550 Årsak til vaksinasjon En ny kode
  9554 Preparat En ny kode

  Endringer 07.09.2021

  Kodeverk Endring
  7607 Tilgangsstyringsområde på Helsenorge Inaktivert, erstattes av kodeverk 7618
  7611 Representasjonsrolle En ny kode og en revidert forklaring
  7618 Tjenesteområder på Helsenorge Nytt kodeverk, erstatter 7607
  9160 Blodtype Kode "0" (tallet) inaktivert, kode "O" (bokstaven) introdusert
  7488 Bruksområde til etikett Flere inaktiveringer samt revisjon av to kodetekster

  Endringer 26.08.2021

  Kodeverk Endring
  7447 Vaksinestandard En ny kode
  7452 Enhet for pakning To nye koder
  7478 Kortdose Flere inaktiveringer og nye koder
  7479 Forholdsregel ved inntak Syv nye koder
  7488 Bruksområde til etikett Flere inaktiveringer og en ny kode
  9554 Preparat En ny kode, endret kodetekst i tre koder

  Endringer 10.08.2021

   Kodeverk Endring
   7448 Legemiddelformer Større oppdatering av tekster samt mange nye koder
   7434 Refusjonshjemmel diagnose ICPC Lagt til kode B80 Jernmangelanemi 
   7419 Feilmeldingskodeverk for e-resept Kode 61 deaktivert
   7110 ICD-10 Fjernet utgåtte lenker (metadata)
   7111 ICD-10: Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelse: kliniske beskrivelser og diagnostiske retningslinjer Fjernet utgåtte lenker (metadata)

   Endringer 15.05.2021

   Kodeverk Endring
   8658 Tjenestetyper for statlig forvaltning

   Ny tjenestetype:12 NILAR

   Koder utgått:

   • 3 Norsk pasientregister
   • 8 Saksbehandling pasientopplysninger

   Lurer du på noe? Ta kontakt med [email protected]

   Fant du det du lette etter?
   Ja Nei