Hopp til hovedinnhold
Søk

FinnKode - online søkeverktøy

FinnKode utgis av Direktoratet for e-helse og er et søkeverktøy som inneholder oppdaterte kodeverk og synonymordlister/søkeforslagslister for lettere søk.

Gå til FinnKode.

Vi anbefaler sterkt at du bruker online-versjonen som hele tiden har oppdaterte kodeverk, synonymordlister og søkeforslagslister i stedet for å installere en lokal versjon hos deg. Det er mulig å unngå lokale installasjoner ved å bruke internettløsninger fra Norsk Helsenett.

Tidligere versjoner

Kodeverkene blir fortløpende revidert og utviklet, så det er viktig med tilgang til oppdaterte kodeverk, synonymordlister og søkeforslagslister.

I en overgangsperiode kan det være behov for å finne kodene i tidligere utgaver.

FinnKode omfatter søk i

  • ICD-10
  • NCMP og NCSP
  • BUP
  • ICPC-2
  • ICF-CY

Lokal installasjon

FinnKode kan installeres lokalt, men dette må bestilles ved å sende epost til [email protected] med merknad "FinnKode" for lokal installasjon. Det er gratis å installere søkeverktøyet lokalt.

Lokal installasjon krever kjennskap til IIS, Net og fra 2010 også Microsoft SQL server, og det forventes at installatør har kjennskap til disse produktene fra tidligere.

Direktoratet for e-helse har i svært liten grad mulighet for å bistå teknisk med gjennomføringen av den lokale installasjonen.

Spørsmål

Ytterligere spørsmål kan sendes til [email protected].

Send da med print av skjermbilder og oppgi versjonsnummer av relevant programvare.

ICF

Tilgjengelig i FinnKode fra 2011.