Hopp til hovedinnhold
Søk

Hvorfor koder vi? Om nytten av kodeverk

Riktig koding er en forutsetning for god og pålitelig informasjon om aktiviteten i helsetjenesten.

Koder som grunnlag

Medisinske koder brukes som grunnlag for å beskrive hva helsesektoren behandler pasienter for. Dersom kvaliteten på kodingen ikke er god, medfører dette en feilaktig beskrivelse av aktiviteten helsevesenet utfører.
Kodene kan brukes blant annet i statistikk over sykdomsforekomst (epidemiologi), dødsårsakstatistikk, i styring og planlegging av helsevesenet og finansiering av spesialisthelsetjenesten.

Mangel på opplæring, ulik organisering av kodearbeidet og kontrollfunksjoner indikerer fortsatt behov for oppfølging.

Kontakt

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss: [email protected]