Hopp til hovedinnhold
Søk

ICF, Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse

ICF er en klassifikasjon som utfyller diagnoseklassifikasjonen ICD-10 ved at hovedvekten legges på funksjonsevne, aktiviteter og samspill med miljøfaktorer.

Kodeverk

Utgitt: 01.01.2006

IS-nummer: IS-0354

Type: Kodeverk

ICF Fullversjon (PDF)

ICF Kortversjon (PDF)

ICF brukerveiledning (PDF)

Bruksområder

Formålet med ICF er til dels å etablere et enhetlig og standardisert språk og til dels et verktøy for beskrivelse av helse og helserelaterte forhold. Samtidig legges det vekt på å se individets helseforhold og fungering i en total sammenheng. ICF søker å kunne presentere et sammenfallende syn på helse ut fra et biologisk, et individuelt og et sosialt perspektiv.

Klassifikasjonen er særlig nyttig innen habilitering, rehabilitering, geriatri, arbeids- og trygdemedisin og andre områder hvor helse og funksjon skal vurderes i en bredere sammenheng enn som sykdom isolert sett.

Bruken av ICF er prosjektbasert og konsentrert om utvikling av «kjernesett». Dette samsvarer med internasjonale erfaringer. I påvente av at kjernesett blir tilgjengelige på nasjonal eller internasjonal basis, har ikke direktoratet planer om å gjøre bruk av ICF obligatorisk.

ICF kan benyttes som verktøy for:

  • behovsanalyser og planlegging av kliniske tjenester
  • statistikk og planlegging av helse- og sosialtjenester
  • forskning​

Mål

ICF er en klassifikasjon for flere formål, utformet for å brukes i forskjellige fagområder og helsetjenester. ICF skal:

  • utgjøre et systematisk kodeverk for helseinformasjonsystemer
  • være et grunnlag for vitenskapelige undersøkelser av helse- og helserelaterte tilstander, resultater og årsaksfaktorer
  • være et felles språk for beskrivelse av helse og helserelaterte forhold som grunnlag for informasjonsutveksling

Opplæring

ICF Nasjonal presentasjon (PDF) og ICF manusark (PDF)
E-læringskurs i medisinsk koding

ICF-CY

Barn-/ungdomsversjon av ICF (PDF)

ICF hos WHO

WHOs ICF-sider (who.int)