Søk

Norsk klinisk prosedyrekodeverk (kodeverk for medisinske, kirurgiske og radiologiske prosedyrer, NCMP, NCSP og NCRP)

De medisinske, kirurgiske og radiologiske prosedyrene utføres av ulike deler av spesialisthelsetjenesten. Kodeverkene NCMP, NCSP og NCRP er tilpasset hverandre slik at de kan brukes uten forveksling.

De medisinske, kirurgiske og radiologiske prosedyrene utføres av ulike deler av spesialisthelsetjenesten. Kodeverkene NCMP, NCSP og NCRP er tilpasset hverandre slik at de kan brukes uten forveksling.
Nettversjon av kodeverkene: finnkode.ehelse.no

I tillegg til medisinske kodeverk finnes helsefaglige særkoder som benyttes for å identifisere nærmere definerte prosjekter, behandlinger eller annet.

Disse publiseres her: Helsefaglige særkoder (helsedirektoratet.no)

Prosedyrekodeverkene 2023

Alle prosedyrekoder 2023 oppdatert 21.11.22 (Excel)

Endringsdokument NCMP 2022-2023 oppdatert 21.11.2022 (Excel)

Endringsdokument NCRP 2022-2023 oppdatert 21.11.22 (Excel)

Endringsdokument NCSP 2022-2023 oppdatert 21.11.22 (Excel)

NKPK kumulativt endringsdokument alle prosedyrekoder 1999-2023 oppdatert 21.11.22 (Excel)

Prosedyrekodeverkene 2022

Alle prosedyrekoder 2022 (Excel)

Endringsdokument NCMP 2021-2022 (Excel)

Endringsdokument NCRP 2021-2022 (Excel)

Endringsdokument NCSP 2021-2022 (Excel)

NKPK kumulativt endringsdokument alle prosedyrekoder 1999-2022 (Excel)

Merk at excelfilen for 2022 består av bare én kodeliste. Informasjon om utgåtte koder og endringer i kodetekst kan hentes fra endringsdokumentene.

Prosedyrekodeverkene 2021

Alle prosedyrekoder 2020-2021 (Excel)

Oppdatert endringsdokument NCMP 2020-2021 (PDF) oppdatert 15.02.2021

NCMP kumulativt endringsdokument 2006-2021 (Excel)

Endringsdokument NCSP 2020-2021 (Excel)

NCSP kumulativt endringsdokument 1999-2021 (Excel)

Endringsdokument NCRP 2020-2021 (Excel)

Prosedyrekodeverkene 2020

Alle prosedyrekoder 2019-2020 (Excel) oppdatert 13.09.2019

Endringsdokument NCMP 2019-2020 (PDF)

NCMP kumulativt endringsdokument 2006-2020 (Excel)

Endringsdokument NCSP 2019-2020 (Excel) oppdatert 24.08.2020

NCSP kumulativt endringsdokument (Excel) oppdatert 13.09.2019

Endringsdokument NCRP 2019-2020 (Excel) oppdatert 13.09.2019

NCMP-NCSP-NCRP hierarki 2020

Prosedyrekodeverkene 2019

Alle prosedyrekoder 2018-2019 (Excel) - oppdatert 29.08.2018.xlsm

Endringsdokument NCMP 2018-2019 (Word) - oppdatert 29.08.2018.docx

Endringsdokument NCSP 2018-2019 (Excel) - oppdatert 16.01.2019.xlsm

Endringsdokument NCRP 2018-2019 (Excel) - oppdatert 29.08.2018.xlsx​​

NCSP Kumulativt endringsdokument 1999-2019 (Excel) - oppdatert 16.01.19.xlsx

NCMP kumulativt endringsdokument 2006-2019 (Excel) - oppdatert 20.08.2018.xlsx

ncmp-ncsp-ncrp hierarki 2019.xml

NCMP-NCSP-NCRP 2019.pdf

Prosedyrekodeverkene 2018

Alle prosedyrekoder 2017- 2018 – oppdatert 04.09.2017 (xls)

Endringsdokument NCMP 2017-2018 – oppdatert 06.11.2017 (PDF)

Endringsdokument NCSP 2017-2018 – oppdatert 15.12.2017 (xls)

NCSP Kumulativt endringsdokument 1999-2018 - oppdatert 13.10.2017 (zip)

NCMP Kumulativt endringsdokument 2006-2018 - oppdatert 26.01.2018 (zip)

NCMP-NCSP-NCRP 2018 hierarki - oppdatert 26.01.2018 (XML)

Endringsdokument NCRP 2017 -2018 – oppdatert 15.12.2017 (xls)

NCMP-NCSP-NCRP 2018 - oppdatert 26.01.2018 (PDF)

Prosedyrekodeverkene 2017

Endringsdokument 2016- 2017 - oppdatert 12.12.2016 (zip)

Alle prosedyrekodeverk 2016-2017 (xls)

En lysbildeserie beregnet på lokalt informasjonsarbeid viser hvilke endringer som kommer i prosedyrekodeverkene fra 2017.

Informasjon - endringer i prosedyrekodeverkene fra 2017 - oppdatert 14.10.2016 (PDF)

Endringsdokument NCMP 2016-2017 Versjon2 - oppdatert 12.12.2016 (PDF)

Endringsdokument NCSP 2016-2017 Versjon1 - oppdatert 12.12.2016 (zip)

NCMP/NCSP/NCRP 2017 (PDF)

NCMP Kumulativt endringsdokument - Oppdatert 06.04.2017 (zip)

NCSP/NCSMP/NCRP 2017 - oppdatert 04.01.2018 (xml)

Korrigeringer

AAY30B – korrigert kodetegn slik at det er samsvar med kode gjeldende fra 1.1.2017

AAY31B – korrigert kodetegn slik at det er samsvar med kode gjeldende fra 1.1.2017

GXx – rette skrivefeil

NDGX06 – rettet skrivefeil

NGJ – rettet kodenøkkel

NXL – rettet skrivefeil

NXL 39 – endret tekst

SNA0NG – rettet skrivefeil

SNA0TG – rettet skrivefeil

SNJ0BD – korrigert kodetegn slik at det er samsvar med kode gjeldende fra 1.1.2017

WSI90X - rettet kodetegn i referanse

ZTX0AD - rettet skrivefeil

Prosedyrekodeverkene 2016

Alle prosedyrekoder 2015- 2016 (uten makroer) (zip)

Alle prosedyrekoder 2015- 2016 (uten makroer) (xls)

Excelboken med makroer gir bedre søkefunksjonalitet.

Excelboken erstatter tidligere enkeltfiler for alle de tre kodeverkene. Ved å filtrere i arbeidsarkene vises koderegister med fullstendig tekst, koderegister med 60-tegnstekst, oversikt over kjønnsspesifikke koder, rene tilleggskoder, og hva som er nyopprettede prosedyrekoder i 2016, som ikke tidligere har hatt koder.

Excelboken har 4 ark:

  • Det første gir en forklaring på bruk av boken.
  • Det andre viser alle prosedyrekoder, inkludert de ATC-kodene som benyttes for radiofarmaka samt radiofarmaka uten ATC-koder som har NCRP-koder.
  • Det tredje arket viser mapping mellom koder i 2015 og koder i 2016.
  • Det fjerde arket har søkefunksjon som muliggjør oppslag mot 2016-koden når en vet 2015-koden.

Endringsdokument helsefaglige kodeverk NCMP for endringer gjeldende fra 1.1.2016 (docx)

Kumulativ endringsliste NCMP 2016 - oppdatert 05.04.2016 (zip)

Endringsliste for NCSP 2015-2016 (docx)

Se filen Alle prosedyrekoder 2015-2016 (over) for endringer i NCRP fra 2015 til 2016.

Informasjon til sektoren - Nytt i prosedyrekodeverkene fra 2016 versjon 2 (PDF)

NCMP-NCSP-NCRP 2016 (PDF)

Historikk/datafiler

Bakgrunn

Utredning, behandling og oppfølging av pasienter innen somatiske fagområder i spesialisthelsetjenesten, har fra 2006 hatt egne prosedyrekoder. De fire fagområdene habilitering, rehabilitering, tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) og psykisk helsevern for voksne ble i 2010 inkludert i NCMP i kapittel WM - WR. I 2011 og 2012 har representanter fra fagmiljøene i offentlige og private virksomheter deltatt i arbeidet med revisjon, kvalitetssikring og testing av disse prosedyrene. Fra 2013 finnes kodene for habilitering og rehabilitering i NCMP kapittel O, mens kodene for TSB og psykisk helsevern for voksne finnes i kapittel I. Nye tilleggskoder er utviklet for å kunne registrere gjentakelse av prosedyrer ved døgnopphold og hvilken type helsepersonell som har utført prosedyren. Som hovedregel kan alle koder og tilleggskoder i NCMP benyttes dersom de er utført, uavhengig av inndelingen i kapitler og fagområder i kodeverket.

Historiske datafiler NCMP

2015

2014

NCMP Koderegister 2014 - 25.09.2013 (txt)

NCMP Endringsliste 2013-2014 - 29.11.2013 (PDF)

NCSP

Bakgrunn

De norske prosedyrekodene for kirurgiske fag er en del av et felles nordisk kodeverk (NCSP: NOMESKO Classification of Surgical Procedures). Kodeteksten beskriver inngrepet eller inngrepene som omfattes av koden. Det kan være behov for mer enn én kode for å kunne registrere inngrepet tilstrekkelig nøyaktig og nyansert.

Historiske datafiler NCSP

2015

NCSP Koderegister 2015 60-tegnstekst - 27.06.2014 (txt)
NCSP Koderegister 2015 fulltekst - 27.06.2014 (txt)
NCSP Endringsdokument 2014-2015 - 26.11.2014 (PDF)

2014

NCSP Koderegister 2014 60-tegnstekst (txt)
NCSP Koderegister 2014 fulltekst (txt)
NCSP Endringsdokument 2013-2014 (PDF)

NCRP

Radiologiske prosedyrer var til og med 2015 samlet i et eget kodeverk.

Onlineversjon og søkeverktøy

Vi anbefaler sterkt at du bruker online versjonen som hele tiden har oppdatert versjon av NCMP, NCSP og andre kodeverk.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei