Hopp til hovedinnhold
Søk

Regler og veiledning for kliniske kodeverk i spesialisthelsetjenesten (ICD-10, NCSP, NCMP og NCRP)

​​Regler og veiledning for koding som omfatter kodeverkene ICD-10, NCSP, NCMP og NCRP.

Kodeveiledning

Kodeveiledning 2023 (PDF)

Utgitt desember 2022.

Type: Veiledning

  • Kodingsreglene er normgivende for medisinsk koding, som en del av rapportering til Norsk Pasientregister
  • Kodingsreglene skal følges og legges til grunn ved revisjoner av medisinsk koding i spesialisthelsetjenesten
  • Kodingsreglene oppdateres årlig

Tidligere utgitte kodeveiledninger

Kodeveiledning 2022 (PDF)

Kodeveiledning 2021 (PDF)

Kodeveiledning 2020 - revidert versjon (PDF)

Kodeveiledning 2019 (PDF)

Kodeveiledning 2018 (PDF)

Kodeveiledning 2017 (PDF)

Kodeveiledning 2016 (PDF)

Kodeveiledning 2015 (PDF)

Kodeveiledning 2014 (PDF)

Kodeveiledning 2013 (PDF)

Kodeveiledning 2012 (PDF)

Kodeveiledning 2011 (PDF)

Kodeveiledning 2010 (PDF)

Relatert innhold

E-læringskurs i medisinsk koding

Koding av influensa (PDF)