Søk

Regler og veiledning for kliniske kodeverk i spesialisthelsetjenesten (ICD-10, NCSP, NCMP og NCRP)

​​Regler og veiledning for koding som omfatter kodeverkene ICD-10, NCSP, NCMP og NCRP.

Kodeveiledning og ISF-finansiering for vaksinasjon mot apekopper

Dokumentet under er utformet av Avdeling finansiering i Helsedirektoratet i samråd med Avdeling helsefaglige kodeverk og terminologi i Direktoratet for e-helse og beskriver kortfattet riktig koding og ISF-finansiering ved kontakter for vaksinasjon mot apekopper.

Koding av helsehjelp til pasienter som er på flukt

Direktoratet for e-helse har den siste tiden fått flere spørsmål om bruk av diagnosekoder for personer på flukt som får helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Vi ser behov for å presisere følgende:

Opplysninger om nasjonalitet og oppholdssted er ikke diagnostisk informasjon og skal ikke registreres med diagnosekoder. Dersom det er nødvendig eller ønskelig å fange opp denne pasientgruppen i helseforetakene, kan det opprettes lokale, administrative koder. Vi henviser også til ytterligere informasjon som kan komme fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet om denne pasientgruppen.

Diagnosekoder skal brukes for hovedtilstand og andre tilstander som skal kodes. Disse er definert i årets kodeveiledning fra Direktoratet for e-helse, avsnitt 2.2 slik:

Hovedtilstanden er den tilstanden som helsehjelpen hovedsakelig er gitt for under oppholdet eller konsultasjonen, bedømt ved slutten av oppholdet eller konsultasjonen. Hvis mer enn én tilstand kan være aktuell, velges den som har krevd mest behandlingsressurser medisinsk sett.

Andre tilstander er tilstander som eksisterer samtidig med hovedtilstanden eller som oppstår i løpet av behandlingsperioden, og som blir gjenstand for undersøkelse, behandling eller vurdering, som det må tas hensyn til eller som får konsekvenser for behandlingen av pasienten.

ICD-10-koden Z65.5 Offer for katastrofe, krig og annen fiendtlig handling skal bare brukes når informasjonen er relevant for helsehjelpen som er gitt. Den skal ikke brukes rutinemessig hos alle på flukt.

Eksempler der koden Z65.5 er relevant for helsehjelpen som er gitt, og derfor riktig brukt:

Pasient rammet av bombing i Ukraina, hvor et ben må amputeres fra midt på leggen.

Kode for hovedtilstand: koden for skaden i benet

Kode for annen tilstand: Z65.5 Offer for katastrofe, krig og annen fiendtlig handling

Pasient som oppsøker hjelp i helsevesenet med symptomer forenlig med akutt belastningslidelse, etter å ha sett nære rammes av krigen:

Kode for hovedtilstand: F43.0 Akutt belastningslidelse

Kode for annen tilstand: Z65.5 Offer for katastrofe, krig og annen fiendtlig handling

Eksempler der koden Z65.5 ikke er relevant for helsehjelpen som er gitt, og derfor ikke skal legges til:

Pasient som har flyktet fra krigen i Ukraina, og søker helsehjelp for sin etablerte diabetes:

Kode for hovedtilstand: riktig kode for diabetes, for eksempel E10.3 Diabetes mellitus type 1 med øyekomplikasjoner

Pasient som har flyktet fra krigen i Ukraina, og som har pådratt seg et underarmsbrudd i Norge:

Kode for hovedtilstand: S52.4 Brudd i både ulna- og radiusskaft

Koding ved tidlig ultralyd, NIPT og videre diagnostikk

Direktoratet for e-helse har i samarbeid med Helsedirektoratet utarbeidet en kodeveiledning for medisinsk koding ved tidlig ultralyd og NIPT. Denne gir også en veiledning til bruk av de ulike kodene for bildediagnostisk fosterundersøkelse.

Veiledning for koding ved tidlig ultralyd, NIPT og videre diagnostikk (PDF)

Koding av korona i spesialisthelsetjenesten

Veiledningen om koding i spesialisthelsetjenesten i forbindelse med covid-19 er oppdatert til versjon 4.0 den 09.04.2021. Det er lagt til to nye avsnitt: Koding av vaksinasjon mot covid-19 og koding ved bivirkning av vaksine mot covid-19.

Du finner mer informasjon om kodene og kodingsregler i filen under:

Diagnosekoding i spesialisthelsetjenesten i forbindelse med covid-19 v5.0 (pdf)

Kodeveiledning

Kodeveiledning 2022 (pdf)

Utgitt: 12/2021

Type: Veiledning

  • Kodingsreglene er normgivende for medisinsk koding, som en del av rapportering til Norsk Pasientregister
  • Kodingsreglene skal følges og legges til grunn ved revisjoner av medisinsk koding i spesialisthelsetjenesten
  • Kodingsreglene oppdateres årlig

Tidligere utgitte kodeveiledninger

Kodeveiledning 2021 (pdf)

Kodeveiledning 2020 - revidert versjon (PDF)

Kodeveiledning 2019 (PDF)

Kodeveiledning 2018 (PDF)

Kodeveiledning 2017 (PDF)

Kodeveiledning 2016 (PDF)

Kodeveiledning 2015 (PDF)

Kodeveiledning 2014 (PDF)

Kodeveiledning 2013 (PDF)

Kodeveiledning 2012 (PDF)

Kodeveiledning 2011 (PDF)

Kodeveiledning 2010 (PDF)

Relatert innhold

E-læringskurs i medisinsk koding

Koding av influensa (PDF)

Fant du det du lette etter?
Ja Nei