Søk

SNOMED CT

SNOMED CT er den mest omfattende standarden for klinisk terminologi på det internasjonale markedet i dag, og representerer et system av rundt 350.000 begreper.

SNOMED CT er en standardisert og maskinlesbar medisinsk terminologi. Terminologien består av koder, termer, synonymer og definisjoner som brukes i klinisk dokumentasjon og rapportering.

Kodeverket er primært utviklet for detaljert og strukturert dokumentasjon av pasientrelaterte data i elektroniske pasientjournaler eller helseregistre, og formålet er danne et strukturert og entydig datagrunnlag som kan utveksles på tvers av systemer og helseområder.

​SNOMED CT er den mest omfattende standarden for klinisk terminologi på det internasjonale markedet i dag og består av ca 350.000 begreper. SNOMED CT gir detaljert og strukturert dokumentasjon av helsedata i elektroniske pasientjournaler og i helseregistre.

SNOMED i Norge

Norge ble medlem av SNOMED International i 2017. Samme år startet Direktoratet for e-helse en 3-årig utforskningsperiode for hvordan terminologien skal innføres i Norge. Direktoratet for e-helse har på bakgrunn av dette besluttet at Norge skal fortsette sitt medlemskap og at SNOMED CT skal benyttes der det er behov for standardisert helseterminologi. Beslutningen fikk sin tilslutning i Nasjonalt e-helsestyre i juni 2018.

Norsk senter for helsefaglig terminologi

Norsk senter for helsefaglig terminologi ble etablert i Direktoratet for e-helse i 2019. Senteret er et såkalt "National Release Center" for SNOMED CT i Norge. Det er Norsk senter for helsefaglig terminologi som forvalter lisenser for bruk av SNOMED CT i Norge.

Søknad om lisens til buk av SNOMED CT i Norge registreres på
Lisens- og distribusjonsportalen for SNOMED CT

SNOMED International

SNOMED International (snomed.org) er en not-for-profit organisasjon og har 38 medlemsland pr 01.04.2019. Alle de nordiske landene er medlemmer. Organisasjonen eier og forvalter SNOMED CT.

Kontakt

​Har du spørsmål?
Ta kontakt med oss på [email protected].

Relatert innhold

​SNOMED CT E-learning server
SNOMED CT International browser
SNOMED CT Vendor Portal

Fant du det du lette etter?
Ja Nei