Søk

Multiaksial klassifikasjon i psykisk helsevern for barn og unge (PHBU)

Daværende Sosial- og helsedirektoratet tilrettela i 2006 for WHO’s multiaksiale klassifikasjonssystem (World Health Organization 1996).

Den multiaksiale klassifikasjonen for psykisk helsevern for barn og unge har vært i bruk siden 2008.

Retningslinjer for koding

Versjon 2.0 av retningslinjer for koding - Multiaksial klassifikasjon i psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) er publisert september 2018, og erstatter versjon 1.3 fra 2008.Versjon 2.0

bygger på versjon 1.3. Endringer i kodingsregler for akse 1-4 som er tilkommet etter 2008 er tatt inn i den nye versjonen. Retningslinjer for bruk av akse 5 og 6 er uendret fra 2008.

Retningslinjer for koding Multiaksial klassifikasjon i psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) Versjon 2.0 2018 (PDF)

Multiaksial klassifikasjon i psykisk helsevern for barn og unge (BUP) Akse 5 (PDF)

Multiaksial klassifikasjon i psykisk helsevern for barn og unge (BUP) Akse 6 – CGAS (PDF) (Inngår også i veilederen)

Kodelister 2022

BUP 2022 (excel)

På akse 5 er kode 3 endret til 3.0. På akse 4 er ICD-10-koder oppdatert slik som beskrevet på siden for ICD-10 for 2022.

Kodelister 2021

BUP 2021 (excel)

Endringer i BUP 2008-2021 (excel)

Kodelister 2020

BUP 2020 (Excel)

Endringer i BUP 2008-2020 (Excel)

​Kodelister 2019

Kodelistene for den multiaksiale klassifikasjonen har vært uendret siden 2007. Disse er nå revidert og er i samsvar med norsk ICD-10 per 1. januar 2019.

Kodelister for den multiaksiale klassifikasjonen gjeldende fra 1. januar 2019.xlsx

Kumulative endringsdokument for kodene i den multiaksiale klassifikasjonen 2008-2019.xlsx

Tidligere versjoner

Retningslinjer for koding Multiaksial klassifikasjon psykisk helsevern for barn og unge (BUP) Versjon 1.3 (PDF) (Erstatter kodeveileder v.1.2.)

Multiaksial klassifikasjon i psykisk helsevern for barn og unge (BUP) Kravdokument bup-koderegister (zip) (Oppdatert 27.okt 2007)

Opplæringsmateriell

Multiaksial klassifikasjon i psykisk helsevern for barn og unge (Hanssen-Bauer 2008) (PDF)

Spørsmål eller kommentarer til kodeverket kan rettes til Kodehjelpen: [email protected]

Fant du det du lette etter?
Ja Nei