Hopp til hovedinnhold
Søk

Alle møter

Alle Møter skal bidra til et bedre tilbud til pasientene, med god og forenklet kommunikasjon med pasienter og pårørende, kortere ventetid og ingen tidsfristbrudd.

Nøkkelinformasjon

Status

Noen utfordringer

Strategimål

1 - Aktiv medvirkning i egen og næres helse

Eier

Helse Vest RHF

Risiko

Middels

Kontaktperson

Finn Olav Mjærum

Segment

Koordinere

Pasienten skal møte et enhetlig og forutsigbart system i hele Helse Vest, uavhengig av geografisk tilknytning eller konsultasjonsbehov.

Prosjektene skal sammen sørge for god planlegging og ressursbruk ved poliklinikkene, bedre tilgjengelighet for pasienter og pårørende, forenklet hverdag for medarbeidere og legge til rette for bruk av digitale løsninger.

Les mer om prosjektet på Helse Vest sine nettsider.

Status

Noen utfordringer

Gul status skyldes utfordringer til ressurstilgang internt i Helse Vest og leveransekapasiteten til eksterne leverandører.

Risiko

Middels

Viktigste risikoområder: Kvalitet og fremdrift på leveranser fra leverandører (DIPS, Imatis og NHN) Tilgang til prosjektressurser internt

Leveranser

Prosjektet er ferdig med 4 av 8 leveranser.

 • Løsning for Finne fram fullt innført

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 01.11.2020

  Stedsveiledning for pasienter frittstående og integrert med innsjekksløsning.

 • Digitale brev fullt innført versjon 1

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 01.12.2020

  Digitale brev til helsenorge.no med eventuell videreformidling til digipost, eboks eller postens utskriftstjeneste

 • Innføre forbedret løsning for videokonsultasjon

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 01.11.2022

  Funksjonelle forbedringer for pasient i helsenorge.no og behandler i DIPS.

 • Visning av prøvesvar på helsenorge.no

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 01.04.2023

  Visning av prøvesvar på helsenorge.no

 • Digitale brev versjon 2

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 01.07.2023

  Forbedret funksjonalitet for utsending av digitale brev fra DIPS og SECTRA (Løsning i DIPS levert. Sectra forsinket med leveranse av funksjonalitet)

 • Innføre løsning for Digitale skjema

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 01.09.2023

  Løsning for å sende skjemaoppgaver til pasient slik at pasient kan fylle ut og data returneres som strukturerte data til EPJ -system

 • Innføre innsjekk og betaling

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2023

  Innføre løsning for selvbetjent innsjekk og betaling

 • Innføre elektroniske sengeposttavler

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 01.09.2024

  Løsning for elektroniske tavler i sengepost basert på IMATIS