Hopp til hovedinnhold
Søk

Bedre bruk av kunstig intelligens

Prosjektet skal hjelpe og veilede helsesektoren i arbeidet med trygg og effektiv innføring av kunstig intelligens. Koordineringsprosjektet er et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, Statens legemiddelverk, Helsetilsynet, FHI, RHF-ene og KS. Kompetansenettverket (KIN) er observatør. Helsedirektoratet leder arbeidet.

Nøkkelinformasjon

Status

Under kontroll

Strategimål

4 - Tilgjengelig informasjon og styrket samhandling

Eier

Helsedirektoratet

Kontaktperson

Siv Fjellkårstad

Segment

Observere

Det nasjonale koordineringsprosjektet "Bedre bruk av kunstig intelligens" er et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, Statens legemiddelverk, Helsetilsynet, FHI, RHF-ene og KS. Kompetansenettverket (KIN) er observatør. Helsedirektoratet leder arbeidet.

Prosjektet styres av oppdrag i alle etatenes tildelingsbrev og tiltak anbefalt av den tverrgående styringsgruppen.
Prosjektet skal hjelpe og veilede helsesektoren i arbeidet med trygg og effektiv innføring av kunstig intelligens.
Prosjektet har fått nye, spissede oppdrag hvert år i tildelingsbrevet. For 2023 skal følgende prioriteres:

Status

Under kontroll

Prosjektet er blitt forlenget ut planperioden til Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-23 for å støtte sektorens videre arbeid med kunstig intelligens. I denne perioden vil det nasjonale samarbeidet legges over på permanente strukturer. Prosjektet leverte i 2022 statusrapport, tverretatlig regelverksveiledningstjeneste, tverretatlig nettside og E-helse leverte i tillegg rapport om tilgang til data for kunstig intelligens.

Risiko

Ikke rapportert

Leveranser

Prosjektet er ferdig med 1 av 1 leveranser.

  • Statusrapport med forslag til forvaltning av KI-området

    Ferdigstilt og levert: Ja

    Leveransedato: 20.10.2022

    Rapport til departementet om status på kunstig-intelligens-området, gode brukseksempler, hva som nå er viktig å ta tak i nasjonalt og hvordan det nasjonale koordineringsarbeidet skal forvaltes videre. Leveransedato er flyttet til 20/10.