Hopp til hovedinnhold
Søk

Data om medisinsk strålebruk

Prosjektet skal etablere det nasjonale systemet for overvåkning av medisinsk strålebruk på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.  

Nøkkelinformasjon

Status

Noen utfordringer

Strategimål

3 - Helsedata til fornying og forbedring

Eier

Helsedirektoratet

Kontaktperson

Wenche Langfjord

Segment

Observere

Formålet er forbedret og utvidet datainnhold hos NPR, hyppig og komplett publisering av oversikter for medisinsk strålebruk, og redusert dobbeltregistrering- og rapportering i tjenesten.

Det nye nasjonale systemet skal overvåke hvor mye stråling pasienten får under røntgen og CT, går gjennom nukleærmedisinske undersøkelser eller behandles med stråleterapi. Denne typen stråling er et uunnværlig hjelpemiddel ved diagnostikk og behandling av syke mennesker, men strålingen kan også føre til kreft senere i livet.

For å få bedre oversikt over strålebruken, er det nå kommet et nytt krav i strålevernforskriften som pålegger sykehus og røntgeninstitutt å rapportere inn antall undersøkelser og stråledoser til et nasjonalt register. Det nye overvåkingssystemet vil gi årlige nasjonale oversikter over strålebruken i helsevesenet og er basert på automatisk rapportering og analyse av data. De medisinske virksomhetene har hatt tre år på seg til få på plass nye systemer som gjør at rapporteringen kan skje automatisk.

Status

Noen utfordringer

Avdeling helseregistre får nå inn data på både dose og aktivitet fra alle stråleterapienheter. Plan er å publisere fem av sju visninger på stråleterapi i desember (apparater, pasienter, behandlingsframmøter, behandlingsserier, planlegging), deretter to visninger når prosjektet er over i forvaltning (dose, og diagnose). Avdeling helseregistre får inn data på både dose og aktivitet fra de aller fleste radiolgiske enheter/avdelinger, men Helse Sør-Øst har hatt dispensasjon fra rapporteringsplikten, så det er en del mangler enn så lenge. Det er behov for mer kvalitetssikring av mottatte radiologidata, og dette må vi bruke deler av neste år på også, når prosjektet er over i forvaltning. For to av visningene (bildediagnostikk og intervensjoner) gjenstår det ikke så mye før de kan publiseres. De fire andre visningene har ikke et klart publiseringstidspunkt så langt (nukleærmedisin, operasjoner, ventetider radiologiske undersøkelser, doseberegning). Her er vi avhengig av blant annet en endring i kodepraksis på multippel koding, som sektoren må innføre innen 2024.

Risiko

Ikke rapportert

Leveranser

Prosjektet er ferdig med 3 av 5 leveranser.

 • Intern visning radiologi

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 01.07.2020

 • Intern visning stråleterapi

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 01.10.2021

 • Eksterne visninger av stråleterapi

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 15.12.2022

  To visninger: Overordnet aktivitet Doseplaner

 • Eksterne visninger radiologi

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 15.12.2022

  Seks visninger: Bildediagnostikk Intervensjoner Nukleærmedisin Operasjoner Ventetider radiologiske undersøkelser Doseberegning

 • Eksterne visninger av stråleterapi

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 01.12.2023

  Tre visninger: Apparater Dose Diagnose