Hopp til hovedinnhold
Søk

DHV - Digital behandlings- og egenbehandlingsplan

Prosjekt digital behandlings- og egenbehandlingsplan, som eies av Helsedirektoratet, utvikler og prøver ut en løsning som skal gjøre det mulig å dele digitale behandlingsplaner på tvers av tjenestenivå. Løsningen baserer seg på sentral lagring i Kjernejournal og utvikler API for lese- og skrivetilgang. Prosjektet avsluttes i 2023.

Nøkkelinformasjon

Status

Under kontroll

Strategimål

1 - Aktiv medvirkning i egen og næres helse

Eier

Helsedirektoratet

Risiko

Lav

Kontaktperson

Nina Brøyn

Segment

Samstyre

Prosjektet er en del av Helsedirektoratets programorganisering; "Digital hjemmeoppfølging og velferdsteknologi" (DHV) som erstatter den tidligere programorganiseringen "Nasjonalt program for velferdsteknologi"
Formålet er å lage en felles digital behandlings- og egenbehandlingsplan som kan deles med pasient og av helsepersonell på tvers av forvaltningsnivå. Helsepersonell med ansvar for å følge opp pasienter i et behandlingsforløp, mangler muligheten til å kunne samhandle godt om pasientoppfølgingen. Manglende koordinering og tilgang til nødvendig pasientinformasjon fører til brudd i behandlingsforløpet ved overføring av pasienter mellom tjenestestedene. Det har over lengre tid vært behov for en mer strukturert tilnærming til å legge opp behandlingsløp for pasienter, og for mer koordinering og informasjonsdeling på tvers av helse- og omsorgstjenesten.Prosjektet vil bidra til en helhetlig plan for behandling av pasienter, både fra helsetjenesten (behandlingsplan) og i pasientens hjem (egenbehandlingsplan), samt informasjonsdeling på tvers av behandlere og pasienter. Link til Helsedirektoratets infoside: Digital behandlings- og egenbehandlingsplan - Helsedirektoratet

Status

Under kontroll

Risiko

Lav

Kommuner, HF og fastlegers deltagelse i utvikling og pilotering. Rekruttering er igangsatt. Manglende integrasjoner i EPJ. Portalløsning i kjernejournal utarbeides. EPJ-leverandører involveres tidlig i utviklingsfasen

Leveranser

Prosjektet er ferdig med 7 av 13 leveranser.

 • kommunikasjonsplan

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 30.11.2021

 • Beskrivelse av informasjonsmodell

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 01.12.2021

  Beskrivelse av informasjonsmodell

 • Beskrivelse av teknisk format

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 01.12.2021

  Beskrivelse av teknisk format og API

 • Prosjektetablering hos utprøvingsdeltagere

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 14.12.2021

 • Kravspesifikasjon

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 31.12.2021

  Krav til innhold Fase 1

 • Utviklet informasjonsmodell

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 31.12.2021

  Beskrivelse av informasjonen løsningen trenger å motta eller produsere.

 • Teknisk Format

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 31.12.2021

 • Funskjonell løsning ferdig utprøvet

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 30.06.2023

  Utprøving funksjonell løsning i praksis

 • Fhir rest API

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 30.06.2023

 • Løsning for DBEP i kjernejournal

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 30.06.2023

  Løsning for DBEP blir nasjonal portal for helsepersonell. Løsning ferdig utviklet

 • Løsning i DBEP på Helsenorge

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 30.06.2023

  Løsning for DBEP for nasjonal portal for innbygger. Løsning ferdig utviklet

 • Implementering

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 30.06.2023

  Veiledningsmateriell og plan for implementering

 • Løsning ferdig, plan for implementering ferdig

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.08.2023

  Utvikling av løsning og plan for implementering