Hopp til hovedinnhold
Søk

DHV - Sentrale tiltak digital hjemmeoppfølging og velferdsteknologi

Formålet med dette tiltaket er at det etableres varige strukturer på tvers av NVP og Digi-hjem der det er nasjonale sammenfallende behovsområder. Digital hjemmeoppfølging er et område i utvikling og det er viktig å fange opp behov for å kunne utvikle virkemidler og strukturer som bidrar til å sikre god kvalitet i tjenesten og hindre uønsket variasjon.

Nøkkelinformasjon

Status

Under kontroll

Strategimål

1 - Aktiv medvirkning i egen og næres helse

Eier

Helsedirektoratet

Risiko

Lav

Kontaktperson

Bjørnar Alexander Andreassen

Segment

Samstyre

Tiltaksområde 7 i Nasjonalt velferdsteknologiprogram (Sentrale tiltak digital hjemmeoppfølging og velferdsteknologi) vil bli sentralt for å legge til rette for utviklingen innen velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging – både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. Det vil legges til rette for kunnskapsoppsummeringer og forskning, faglig normering, benchmarking og følge med-aktiviteter, internasjonalt samarbeid og aktiv formidling av faglig materiale og de gode eksemplene. Både for å være en ressurs for fagmiljøene mens Nasjonalt velferdsteknologiprogram pågår, men også for å kunne anbefale hva nasjonale myndigheter bør gjøre av tilretteleggende aktiviteter etter endt program.

Overordnede effektmål som tiltaket adresserer direkte:

· Økt kunnskap om velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging, inkludert felles forståelse av begreper på tvers av tjenestenivåer og sektorer. Det er tilrettelagt for kunnskaps- og erfaringsdeling nasjonalt og internasjonalt

I tillegg vil tiltaket bidra til å understøtte resultatmål i Nasjonalt velferdsteknologiprogram og arbeidet med nasjonal helse- og sykehusplan gjennom tiltak i Digi-hjem.

Status

Under kontroll

Faglige råd for digital hjemmeoppfølging er publisert. Deltagelse i EU-samarbeid, Joint Action on strengthening ehealth including telemedicine and remote monitoring for health care systems for cancer prevention and care, igangsatt Deltagelse i samarbeidet om «Vård och omsorg på distans» i forbindelse med Nordisk ministerråd videreført, stor publikasjon utgitt høsten 2022. Arbeid med monitorering av velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging i kommunene og på tvers av tjenestenivåer vil ha fokus videre. Arbeid med begrepsavklaringer innen velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging er i rute, leveranser til HOD 1. februar og 10. mars. Vurdering av normering innen trygghets- og mestringsteknologi og responssentertjenester utføres, arbeid med nasjonale faglige råd vil evt iverksettes.

Risiko

Lav

Leveranser

Prosjektet er ferdig med 1 av 1 leveranser.

  • Veien videre og overgang til helseteknologiordningen

    Ferdigstilt og levert: Ja

    Leveransedato: 22.03.2023

    Anbefaling om arbeid i velferdsteknologiprogrammet i 2023 og 2024, og beskrivelse av overgang til helseteknologiordningen.