Hopp til hovedinnhold
Søk

DigiHelsestasjon

DigiHelsestasjon er et nasjonalt samarbeidsprosjekt som utvikler, tester og piloterer en nasjonal innbyggertjeneste for den kommunale helsestasjons- og skolehelsetjenesten på Helsenorge-plattformen.

Nøkkelinformasjon

Status

Under kontroll

Strategimål

1 - Aktiv medvirkning i egen og næres helse

Eier

Oslo kommune

Kontaktperson

Helle Wensberg Holte

Segment

Observere

DigiHelsestasjon er et nasjonalt samarbeidsprosjekt mellom Oslo kommune (prosjekteier), Bergen Kommune, Stavanger kommune, Haugesund kommune, KS, Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og NHN. I tillegg deltar de tre EPJ-leverandørene på området (Visma, CGM og Infodoc).
Prosjektet utvikler og piloterer DigiHelsestasjon-løsningen, som er delt i to: (1) Basisløsningen, og (2) Ungdomsløsningen (for ungdom f.o.m. 13 år). Prosjektets overordnende mål er å etablere digitale innbyggertjenester for den offentlige helsestasjons- og skolehelsetjenesten, inklusiv Helsestasjon for ungdom, på en nasjonal plattform (Helsenorge). Løsningen skal etter endt prosjekt tilgjengeliggjøres for alle innbyggere i alle landets kommuner, og formålet er å gjøre tjenesten bedre kjent og lettere tilgjengelig.

Status

Under kontroll

DigiHelsestasjon - Ungdomsløsningen gikk i pilot medio april 2023 i kommunene Bergen, Oslo og Haugesund. Per medio juni avsluttes piloten i Bergen kommune, mens den forlenges utover høsten (t.o.m. oktober) i kommunene Oslo og Haugesund. F.o.m. medio september t.o.m. ultimo oktober slipper også kommunene Stavanger, Arendal og Hjelmeland på i pilot, før utviklingsprosjektet i stort avsluttes innen utgangen av november 2023. Avhengig av funnene i pilot og pågående juridisk avklaring på departementshold rundt rettslig grunnlag for behandling av mindreåriges personopplysninger i denne og liknende typer løsninger, vil det ved prosjektets slutt vurderes når løsningen kan/skal klargjøres for nasjonal bredding.

Risiko

Ikke rapportert

Leveranser

Prosjektet er ferdig med 7 av 9 leveranser.

 • B-MP7 - Prototyp levert

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 01.03.2019

 • B-MP4 – Design av løsning godkjent

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 01.03.2019

 • B-MP8 – Løsning ferdig utviklet og testet

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 31.10.2020

 • B-MP13 – Tjenester satt i produksjon

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 31.01.2021

 • B-MP16 – Løsning overlevet til nasjonal innføring

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 30.09.2021

 • U-MP 7: Løsning ferdig utviklet og klar for ende-til-ende-test (ungdomsløsningen)

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 31.03.2022

 • U-MP8 -2: Løsning testet og klar til pilotering (ungdomsløsningen)

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 15.03.2023

 • U-MP9: Løsning pilotert (ungdomsløsningen)

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.10.2023

 • U-MP14: Løsning overlevert til nasjonal bredding (ungdomsløsningen)

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 30.11.2023