Hopp til hovedinnhold
Søk

Interregional Digital Patologi

Formålet med prosjektet er å bidra til lik, rask og riktig diagnostikk i alle landets patologiavdelinger gjennom standardisering, strukturering og samhandling, fra rekvirering av prøven til svar foreligger.

Nøkkelinformasjon

Status

Under kontroll

Strategimål

2 - Enklere arbeidshverdag

Eier

Helse Vest RHF

Risiko

Lav

Kontaktperson

Michael Dunn

Segment

Koordinere

Målene skal oppnås ved å tilrettelegge for nasjonal samhandling, effektivisere arbeidet i grenseflaten mellom rekvirent og patolog, effektivisere arbeidsoppgavene i patologiavdelingene og få en mer effektiv innrapportering til sentrale helseregistre.

Les mer om prosjektet på spesialisthelsetjenesten sine nettsider.

Status

Under kontroll

Prosjektets gjenstående oppgaver er anskaffelse av nasjonal modul for standardisert og strukturert svarrapportering og forslag til direktiv for implementeringsprosjekt.

Risiko

Lav

Det er risiko for at anskaffelsen ikke blir sluttført, eller at løsningen ikke lar seg implementere så hurtig og godt som forutsatt.

Leveranser

Prosjektet er ferdig med 5 av 6 leveranser.

 • Standarder for prosessering av prøver

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 01.12.2019

 • Strukturerte og standardiserte svarrapportmaler

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 01.12.2020

  Mal for strukturert rapportering innen tre fagområder.

 • Ferdigstilt forbedringsforslag innen rekvisisjon

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 31.12.2021

  Vurdering av praksis for rekvirering av patologi og eventuelle anbefalinger om tiltak. Forbedringsforslag vil formidles til de som er ansvarlige for de løsninger som utarbeider rekvisjonene.

 • Pilotert midlertidig bildedelingsløsning

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 31.05.2022

  Felles løsning der en kan dele bilder (patologisnitt) på tvers av regioner innen undervisning, fagnettverk og kollegial rådføring. 23.12.21: Utprøving i gang på to områder. Har utvidet prøveperioden med en måned. 21.03.22. Utprøving i gang på alle områder. Har utvidet prøveperioden med enda en måned, det tok mer tid å komme i gang enn planlagt. 20.06.22: Løsning prøvd ut og besluttet videreført.

 • Ferdigstilt forslag til anskaffelse av nasjonal modul for svarrapportering

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 01.06.2022

  Forslag innebærer å anskaffe en modul for å implementere den standardisering som er utført og bygge videre på denne. 21.03.21: Arbeid pågår, i rute. Presiserer at det er ferdigstilt beslutningsgrunnlag vi skal produsere nå, det vil være behov for en del mer arbeid for å ferdigstille selve anbudsdokumentene. 20.06.22: Leveransen er ferdig. IKT- og fagdirektørene støtter begge opp om forslaget, endelig beslutning skal tas i inter-regionalt AD-møte 29. august.

 • Anskaffe modul for standardisert og strukturert svarrapportering

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 21.12.2023

  Prosjektet skal anskaffe en modul som skal tas i bruk for å kunne standardisere og strukturere svarrapporter innen patologi. Anskaffelseprosess startet høsten 2022, som skal lede fram til en beslutning om faktisk anskaffelse med en leverandør høsten 2023. Implementering av den valgte løsningen skal skje i et nytt prosjekt.