Hopp til hovedinnhold
Søk

Program pasientens legemiddelliste

Hensikten med Program pasientens legemiddelliste er å redusere sannsynligheten for legemiddelfeil og redusere tiden helsepersonell bruker på innhenting av legemiddelinformasjon. Pasientens legemiddelliste (PLL) etableres som én felles digital oversikt over legemidlene pasienten bruker.

Nøkkelinformasjon

Status

Noen utfordringer

Strategimål

2 - Enklere arbeidshverdag

Eier

Direktoratet for e-helse

Risiko

Middels

Kontaktperson

Rune Røren

Segment

Samstyre

Formålet med programmet er økt pasientsikkerheten i ansvarsovergangene mellom behandlingsnivå ved å dele en felles digital legemiddelliste. Prosjektene skal:
- Innføre kjernejournal til pleie- og omsorgstjenesten
- Innføre elektronisk multidose til legekontor, apotek og hjemmetjenesten
- Teknisk tilrettelegge for pasientens legemiddelliste (SFM)
- Prøve ut pasientens legemiddelliste i Bergen
- Innføre pasientens legemiddelliste nasjonalt

Status

Noen utfordringer

Med oppdaterte styringsdokumenter og planer er status i programmet overordnet gul. Erfaring fra bl.a. Danmark tilsier at 80% av prioriterte aktører i helsetjenesten vil få PLL i løpet av 2029 Hovedfokuset for året vil være å få EPJ-leverandørene teknisk tilrettelagt for PLL. Dette vil trolig være en økende risiko gjennom året som må følges tett. Gjennom fjoråret har riktig bruk av e-resept tydeligere vist seg å være en forutsetning for å lykkes med PLL. Programmet er i dialog med HOD om å styrke dette arbeidet og hekte det tydeligere på arbeidet med PLL Helseplattformen benytter SFM u/brukergrensesnitt for skriving av e-resepter. Implementering av rekvirentkravene til e-multidose diskuteres fortsatt med NHN Flere legekontor har tatt i bruk SFM m/brukergrensesnitt. Legeforeningen har løftet en bekymring rundt modenheten på produktet og det er avholdt to møter om dette. Ønske om større tydelighet når SFM går fra utprøving til nasjonal innføring. Utprøvingen i Bergen er forlenget ut 2023. Bergen kommune og sykehus har fått FM 4.11.1. Kvaliteten på FM 4.12 vil bli avgjørende for videre bredding. SFM tatt i bruk ved ett legekontor. Både Kjernejournal og e-multidose har hatt god fremdrift siste tiden. Overgang til SFM blir nødvendig for å øke farten på e-multidose.

Risiko

Middels

Risiko for at programmet får for lav prioritet hos enkelte EPJ-leverandører forsinker programmet Etablerte tiltak - Bygge SFM GUI for leverandørene (NHN) - (ferdig) - Anskaffelse EPJ-Løftet - (ferdig) - Tett og koordinert leverandøroppfølging - (pågående/ ikke ferdigstilt) - Myndighetene hjelper leverandør med prioritering - (pågående/ ikke ferdigstilt) - Kundene etterspør funksjonaliteten fra leverandør - (pågående/ ikke ferdigstilt) - Leverandør legger planer for PLL - (pågående/ ikke ferdigstilt) - Avklare: anskaffelse på kommune-siden? - (pågående/ ikke ferdigstilt) Risiko for at adopsjonen av SFM går saktere enn planlagt fordi modulen ikke har tilsvarende modenhet og funksjonalitet som eksisterende løsninger Risiko for at adopsjonen av SFM går saktere enn planlagt fordi modulen ikke har tilsvarende modenhet og funksjonalitet som eksisterende løsninger Etablerte tiltak: - Raskt rette feil som negativt påvirker arbeidsflyten til leger - Løpende utprøving og tilpasninger fra utprøving - Prioritere av funksjonalitet som trygger adopsjonen av SFM (løpende) - God dialog med de som løfter bekymring - Tydelig beslutning ved overgang fra utprøving til nasjonal innføring Risiko for at for få pasienter får opprettet PLL til at utprøvingen får nødvendig omfang: Kommentar: Risiko økt grunnet lav fremdrift på sykehus Etablerte tiltak: - Honorar/kompensasjon til fastleger gjennom Helfo-systemet - (ferdig) - Utbedring av teknisk løsning - (ferdig) - Få på flere legekontorer - (pågående/ ikke ferdigstilt) - Forlenge utprøvingen ut i 2023 - (pågående/ ikke ferdigstilt) Risiko for at begrenset kapasitet i NHN inkl. underleverandører forsinker innføringen av PLL Etablerte tiltak: - Anskaffelse av ny utviklingsleverandør - (ferdig) - Rekruttere nye ansatte og leie inn konsulenter - (ferdig) - Mer forutsigbar finansiering (E-helse) - (ferdig) - Replanlegging Risiko for at FM 4.12 ikke er tilstrekkelig god for videre utbredelse på sykehus i Bergen Etablerte tiltak: - Økt bemanning på FM-utvikling og test (ferdig) - Vurdere en plan B

Leveranser

Prosjektet er ferdig med 2 av 22 leveranser.

 • MP20. Kompensasjon for opprettelse av pasientens første legemiddelliste etablert

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato:

  Nøyaktig tidspunkt på milepæl må avklares

 • MP21. Meldeplikt trer i kraft

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato:

  Nøyaktig tidspunkt på milepæl må avklares

 • MP1. SFM klar med funksjonalitet for PLL og e-multidose (versjon Bravo)

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 31.03.2022

 • MP3.1 SFM klar med grunnleggende funksjonalitet for sykehjem og hjemmetjeneste (versjon Charlie)

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 31.12.2022

 • MP2. Foregangsområder (2-3 områder) avklart

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2022

 • MP3.2. SFM klar med funksjonalitet for sykehjem og hjemmetjeneste (versjon Echo)

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.03.2023

 • MP4. SFM. Utprøvingen av PLL i Bergen ferdig

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.10.2023

 • MP8. Hovedområder avklart (8-10 områder)

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2023

 • MP5. EPJ-leverandører tilrettelagt for PLL

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2023

 • MP6. Kjernejournal breddet til minst 80 % av sykehjem og hjemmetjenesten

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2023

 • MP7. Foregangsområder ferdig med forberedelsesfasen

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2023

 • MP12. Foregangsområder ferdig med begrenset bredding

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2024

 • MP11. Hovedområder ferdig med forberedelser

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2024

 • MP9. E-multidose breddet til minst 80% av fastlegekontor

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2024

 • MP10. SFM prøvd ut hos prioriterte aktører

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2024

 • MP14. Etternølerne (4-5 områder) ferdig med forberedelsene

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2025

 • MP13. Hovedområder ferdig med begrenset bredding

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2025

 • MP15. Foregangsområder ferdig med full bredding

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 30.06.2026

 • MP16. Etternølerne ferdig med begrenset bredding

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2026

 • MP17. Hovedområder ferdig med full bredding

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 30.06.2027

 • MP18. Etternølerne ferdig med full bredding

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 30.06.2028

 • MP19. Alle pasienter har tilgang til sin egen oppdaterte legemiddelliste

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2028