Hopp til hovedinnhold
Søk

Prosessplattform og digital hjemmeoppfølging

Hensikten med prosjektet er å etablere en felles prosessplattform for digital hjemmeoppfølging i Helse Sør-Øst.

Nøkkelinformasjon

Status

Under kontroll

Strategimål

4 - Tilgjengelig informasjon og styrket samhandling

Eier

Helse Sør-Øst RHF

Risiko

Lav

Kontaktperson

Line Dokseth

Segment

Koordinere

Prosjektet prosessplattform og digital hjemmeoppfølging er et sentralt virkemiddel for å nå målene i både nasjonal helse- og sykehusplan og regionalutviklingsplan.

Hensikten med prosjektet er å etablere en fellesprosessplattform for digital hjemmeoppfølging i Helse Sør-Øst. Mange av helseforetakene har i dag etablert tjenester for digital hjemmeoppfølging, men implementeringen er fragmentert på tvers av helseforetak i Helse Sør-Øst. Dette medfører utfordringer med hensyn til uønsket variasjon og effektiv utvikling av digitale verktøy for pasienter og helsepersonell.

Status

Under kontroll

Valg av leverandør og gjennomføring av fase 2, ble behandlet i porteføljestyret 2. mars og av styret i Helse Sør-Øst den 9. mars, med bekreftet positiv beslutning begge steder. Prosjektet startet gjennomføringsfase 2, 10. mars og sendte tilbudsbrev til leverandørene i konkurransen den 13. mars og har en karensperiode på tilbudet til 23. mars kl. 23.59. Detter følger kontraktsigneringsprosess med valgt leverandør Capgemini og Pega og Sykehuspartner HF

Risiko

Lav

Prosjektets egenvurdert prosjektrisiko er satt til lav (grønn).

Leveranser

Prosjektet er ferdig med 1 av 3 leveranser.

 • L1 - Anskaffelse av prosessplattform

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 01.02.2023

  Underlag til, og gjennomføring av, anskaffelsesprosessen konkurransepreget dialog for å anskaffe en prosess- og oppgaveplattform.

 • L2 - Forberede plattformen

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 01.05.2023

  Gjøre prosessplattformen tilgjengelig for produktutvikling og benytter seg av regionale sikkerhets, integrasjons- og datasentertjenester.

 • L3 - Inkrementell realisering av DHO på anskaffet plattform

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 01.06.2023

  Smidig utvikling og stegvis ibruktakelse i Trinn 1 i samarbeid med Sykehuset i Vestfold og Vestre Viken for en diagnose.