Hopp til hovedinnhold
Søk

Utprøving av triageringsverktøy

Nøkkelinformasjon

Status

Noen utfordringer

Strategimål

2 - Enklere arbeidshverdag

Eier

Helsedirektoratet

Kontaktperson

Nina Brøyn

Segment

Observere

Piloten er et av tiltakene i handlingsplanen for allmennhelsetjenesten 2020-2024 (tiltak 16). Piloten med 4 legekontorer, og i alt 30 fastleger startet opp i november 2021 og skal avsluttes etter planen i desember 2022. Triageringsverktøyet viser innbyggeren til hvilken konsultasjonstype som er å anbefale (fysisk, tekst, telefon, video) og sender informasjonen som innbyggerne har skrevet inn til fastlegen. Erfaringene så langt i piloteringen tyder på at det ligger et stort potensial i tidsbesparelser for fastlegene hvis verktøyet utvikles og implementeres. Piloten videreføres med utvikling av ny triageringsløsning på Helsenorge med midler fra Medfinansieringsordningen og HOD i perioden 2022-2025. Det er igangsatt ny utvikling og utprøvning i 5 legekontorer (36 fastleger) fra 1.1.-1.7.2023.

Status

Noen utfordringer

Videreføring av prosjektet fra 2024 er under avklaring i HOD.

Risiko

Ikke rapportert

Leveranser

Prosjektet er ferdig med 0 av 2 leveranser.

 • Utprøving av triageringsløsning på helsenorge

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 01.07.2023

  Løsningen prøves ut på 5 legekontor fra 01.01.23-01.07.23

 • Utvikle triageringsløsning på Helsenorge

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2025

  Utvikle og bredde løsning av triageringsløsning på Helsenorge.