Hopp til hovedinnhold
Søk

Utprøving av triageringsverktøy

Triageringsløsning er et digitalt verktøy, for å prioritere og sortere digitale henvendelse til fastlegekontoret. Løsningen omfatter også kartlegging av helsetilstanden til innbyggerne som er årsaken til kontakten med legekontoret. Det innebærer at innbyggerne må fylle ut et digitalt dynamisk spørreskjema, som sendes til legekontoret før innbygger bestiller time. Dermed er innbygger og fastlege forberedt før innbygger kommer til timen. I tillegg har også innbygger bidratt med informasjon som leder innbyggeren til riktig time.

Nøkkelinformasjon

Status

Noen utfordringer

Strategimål

2 - Enklere arbeidshverdag

Eier

Helsedirektoratet

Kontaktperson

Nina Brøyn

Segment

Observere

Piloten er et av tiltakene i handlingsplanen for allmennhelsetjenesten 2020-2024 (tiltak 16). Piloten med 4 legekontorer, og i alt 30 fastleger startet opp i november 2021 og skal avsluttes etter planen i desember 2022. Triageringsverktøyet viser innbyggeren til hvilken konsultasjonstype som er å anbefale (fysisk, tekst, telefon, video) og sender informasjonen som innbyggerne har skrevet inn til fastlegen. Erfaringene så langt i piloteringen tyder på at det ligger et stort potensial i tidsbesparelser for fastlegene hvis verktøyet utvikles og implementeres. Piloten videreføres med utvikling av ny triageringsløsning på Helsenorge med midler fra Medfinansieringsordningen og HOD i perioden 2022-2025. Det er igangsatt ny utvikling og utprøvning i 5 legekontorer (36 fastleger) fra 1.1.-1.7.2023.

Status

Noen utfordringer

Videreføring av prosjektet fra 2024 er under avklaring i HOD.

Risiko

Ikke rapportert

Leveranser

Prosjektet er ferdig med 0 av 2 leveranser.

 • Utprøving av triageringsløsning på helsenorge

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 01.07.2023

  Løsningen prøves ut på 5 legekontor fra 01.01.23-01.07.23

 • Utvikle triageringsløsning på Helsenorge

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2025

  Utvikle og bredde løsning av triageringsløsning på Helsenorge.