Hopp til hovedinnhold
Søk

Nå er Normkonferansen 2022 rett rundt hjørnet!

Digital sikkerhet og personvern er en forutsetning for å lykkes med dagens og fremtidens digitaliserte helsesektor. Derfor er Normkonferansen riktig sted å være 22.- 23. november!

Normkonferansen er en viktig faglig møteplass for alle som er interessert i informasjonssikkerhet og personvern i helsesektoren. Den samler deltakere fra kommunesektoren, spesialisthelsetjenesten, leverandører, myndigheter og forskning til gode foredrag, givende diskusjoner og nettverksbygging. Vi har allerede mange påmeldte, men det er plass til flere!

Programmet i år er variert og inneholder mange spennende foredrag. Dag 1 består av plenumsforedrag. En av «godbitene» er en presentasjon av en splitter ny trusselvurdering for spesialisthelsetjenesten, presentert av Trygve Skarning i Sykehuspartner og Richard Berntsen i Helse Nord IKT. Dette er den første felles trusselvurderingen som dekker hele spesialisthelsetjenesten, og selv om denne vurderingen er unntatt offentlighet så får vi et innblikk i de viktige funnene på Normkonferansen. En annen «godbit» er presentasjonen fra Torkjell Dahl, IT-sjef i Ringerike kommune og styreleder i KINS, som gir et spennende innblikk i hva som skjer i kommunene.

På dag 2 er det faglige programmet delt i fem spor, hvor deltakerne kan velge og vrake blant mange viktige foredrag:

  • I sporet «personvern og juss» får vi blant annet innblikk i bakgrunnen for og viktigheten av at Helse og omsorgsdepartementet gav journalleverandøren Helseplattformen AS et dataansvar. Et slikt dataansvar har tradisjonelt ligget til sykehus, kommuner, fastleger, osv., og dette representerer derfor noe nytt – også nye muligheter – for sektoren.
  • Sporet «deling av data» gir innblikk i mulighetene og verdiene som ligger i HUNT, og gir innblikk i erfaringer fra Datatilsynets sandkasse – hva skjer når «pasient møter algoritme»?
  • I sporet «teknologi» får deltakerne mulighet til å oppdatere seg på sentrale problemstillinger knyttet til skytjenester, medisinsk utstyr og kunstig intelligens.
  • Sporet «sårbarhetsoppfølging og deteksjon» samler flere CERT-er til en prat om hvordan de jobber og samarbeider. Vi får også en introduksjon til ovelse.no, hvor det ligger diskusjonsøvelser som sektoren kan benytte seg av for å trene på å håndtere uønskede hendelser.
  • Sporet «sikkerhetskultur og risikoforståelse» gir blant annet mulighet til å få høre en suksesshistorie om ledelsesforankring, et tema som er særs viktig og noe som mange synes det er utfordrende å få til i praksis. 

Dette er bare noen utvalgte smakebiter fra programmet. Hele programmet og lenke til påmelding og mer informasjon finner du på nettsidene til Normen.

Konferansen passer for deg om du er leder, leverandør, personvernombud eller jobber med digital sikkerhet, enten det er teknisk, på organisatorisk nivå, med mennesker og kultur, eller med juridiske problemstillinger.

Håper vi ser deg på The Qube, Gardermoen, 22. og 23. November!