Hopp til hovedinnhold
Søk

Normen versjon 6.0

Den nye versjonen av Normen er klar og er et resultat av et langvarig revisjons- og utviklingsarbeid med godt samarbeid på tvers av profesjoner og virksomheter i helse- og omsorgssektoren.

– En ekte bransjenorm, sier Lars Erik Baugstø-Hartvigsen, sikkerhetsleder i Helse Vest IKT og styringsgruppeleder av Normen. 

Les Normen versjon 6.0

Hovedmål

Hovedmålene har vært å sikre at Normens krav er dekkende for nye krav i personvernforordningen og samtidig teknologinøytral og tilpasset nåtidens teknologi. Det har også vært et viktig mål å forenkle fremstillingene og gjøre Normen mer leser- og brukervennlig. 

Språket er forenklet, det er tatt inn nye krav, veiledende tekst er slettet eller flyttet til veiledningsmateriell og krav er presisert eller endret. 

Godt samarbeid

– Vi har hatt et godt og viktig samarbeid på et utfordrende felt. Det har vært bred involvering av interessenter via både referansegrupper, muligheter for å gi innspill underveis i prosesser og åpen formell høring, sier Lars Erik Baugstø-Hartvigsen. 

Normen versjon 6.0
Versjon 6.0 feires av Normens sekretariat.