Søk

Normens handlingsplan for 2020

Styringsgruppen vedtok handlingsplanene for Normarbeidet i 2020 på sitt møte 3.–4. februar. Oppgavene som vil ta mest tid i 2020 vil være revidering av veiledningsmateriell, utvikling av ny forvaltningsmodell for Normens produkter, og revidering av styringsgruppens mandat.

Etter at Normen 6.0 er vel i havn, starter for alvor jobben med å revidere faktaark og veiledere. For å gjøre dette mest mulig effektivt er oppdateringsaktivitetene samlet i tre tematiske arbeidspakker:

  • Kommune
  • Tilgang til helseopplysninger
  • Personvern

I tiden fram til styringsgruppemøtet i april, skal det utarbeides forprosjekter for hver arbeidspakke. I forprosjektene skal blant annet behov og interessenter kartlegges. Det vil etter hvert bli rigget referansegrupper for å bidra i revideringsarbeidet. 

En annen stor oppgave i år vil være å revidere styringsgruppens mandat. Mandatet ble sist revidert i 2013. I samme prosess vil det bli utviklet en ny forvaltningsmodell for Normens produkter (f.eks faktaark). Dokumentporteføljen begynner å bli stor, og det er nødvendig å finne en bærekraftig måte å forvalte dokumentene på, og som i tillegg bidrar til at sektorens behov møtes.

Styringsgruppen vil i løpet av året ta stilling til om det skal søkes til Datatilsynet om at Normen 6.0 skal bli godkjent adferdsnorm etter artikkel 40 i personvernforordningen. Dette vi i så fall kreve utredning, siden dette vil innebære at det etableres et monitoreringsorgan som skal kontrollere etterlevelse av regelverket i private virksomheter som har tilsluttet seg Normen. 

Den utadrettede virksomheten forsetter og utvikles videre: Vi skal i løpet av våren starte opp med webinarer og videokurs. I tillegg tar vi opp igjen kursvirksomheten rettet mot kommuner, og fortsetter med åpne kurs på Skøyen (neste kurs blir til høsten). Det blir Normkonferanse 23.25. november. Det vil også gjøres en del tiltak for å forbedre nettsidene våre.

Det er planlagt styringsgruppemøter 2. april, 17. september og 9. november. 

Personvern og informasjonssikkerhet
Fant du det du lette etter?
Ja Nei